• Ben Stoelinga: vasthoudend in MOA-dossier.

    Annemoon van Hemel / gemeente Amersfoort

'Driehonderd vragen over MOA-schandaal'

AMERSFOORT De onderste steen moet boven in het 'schandaal' rond  Museum Oud Amelisweerd (MOA). En als dat niet snel kan, dan maar geleidelijk. Dit is de strekking van een brief van Amersfoort2014 aan deze krant.

Jeroen de Valk

Raadslid Ben Stoelinga van deze fractie kondigt hierin aan dat hij het college zal bestoken met zo'n driehonderd schriftelijke vragen over deze kwestie. Hij eist dat elke vraag grondig wordt beantwoord, met eventuele bijlagen: relevante documenten zoals verslagen van gesprekken met de betrokkenen

Stoelinga zal de vragen in series van tien inleveren, tot midden augustus. Tegen die tijd hoopt hij uit de antwoorden genoeg informatie te hebben vergaard om zo zijn eigen MOA-dossier te kunnen samenstellen. Eind dit jaar wil hij dat met conclusies en aanbevelingen overhandigen aan het college.

BEGROTING Hij acht dit noodzakelijk, aangezien de raad begin dit jaar besloot geen verdere research te laten verrichten. Er zou sprake zijn van een te ingewikkeld dossier en de onderste steen zou toch nooit boven komen. Stoelinga vond het afblazen van een onderzoek 'schandalig'.

Een eerste rapport van het bureau Blue Yard had enkele alarmerende kwesties naar boven gebracht. Zo zou de begroting nooit sluitend kunnen zijn, ook als het MOA - een landhuis in Bunnik waar werken van Armando werden geëxposeerd - een maximaal aantal bezoekers had getrokken.

FAILLIET Het MOA ging vorig jaar failliet en had tegen die tijd vanuit Amersfoort een kleine tweeënhalve miljoen ontvangen. Signalen dat de ondergang nabij was, werden genegeerd door de betrokkenen. Behalve dan het bestuur, dat volgens Blue Yard 'een zakelijke blik op de cijfers' behield en in arren moede besloot het faillissement aan te vragen. Mede omdat 'het bericht over de benarde situatie van het MOA in de pers terecht was gekomen'.

In de eerste tien vragen die Stoelinga voorlegt aan het college, stelt hij dat het ondernemingsplan van meet af aan rammelde. Welke inbreng had de gemeente bij het opstellen daarvan? Werd de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de wankele financiële basis?

EXPLOITATIETEKORT Hij herinnert het college eraan dat de Amersfoortse museumkoepel Amersfoort in C al in 2011 melding had gemaakt van een jaarlijks exploitatietekort van 170.000 euro. Wat heeft het college gedaan met deze informatie?

Het ondernemingsplan ging uit van dertig tot veertigduizend bezoekers per jaar, terwijl het eerdere Armando-museum (in de afgebrande Elleboogkerk) niet meer dan 12.000 bezoekers trok. Is dat niet een veel te optimistische schatting? Ook de horeca bracht minder op dat geschat.

Waarom kon het plan beweren dat er sprake was van 'een sluitende exploitatiebegroting'? Waarom schreef het college in 2011 dat 'alle betrokkenen er vertrouwen in hebben dat het MOA zal slagen om zelfstandig te opereren'? Het museum ontving bijdragen van allerlei instanties maar bleef verliesgevend.