Dubbele verkiezing op woensdag 18 maart

AMERSFOORT Een keer in de vier jaar worden de leden gekozen van de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Dit jaar vinden voor het eerst twee verkiezingen tegelijkertijd plaats. Stemgerechtigde Amersfoorters vanaf 18 jaar mogen woensdag 18 maart dus stemmen op de kandidaat die hen gaat vertegenwoordigen in de provincie Utrecht èn de kandidaat voor het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe.

Net als bij eerdere verkiezingen, kan iedereen weer stemmen in elk willekeurig stembureau in Amersfoort; er zijn 88 stembureaus. Op 19, 20 en 21 februari krijgen alle stemgerechtigde inwoners één of twee stempassen thuisgestuurd. Op de stempas staat voor welke verkiezing hij geldt en het adres van het

stembureau dat het dichtst bij huis is. Maar inwoners zijn dus niet verplicht om daar te gaan stemmen. Een overzicht van alle stembureaus in Amersfoort

is te vinden op www.amersfoort.nl/verkiezingen.

Er wordt weer gestemd met stembiljetten en een rood potlood. Wanneer de stembureaus zijn gesloten, worden alle stemmen met de hand geteld. Daarna

worden alle stemmen uit de provincie bij elkaar gevoegd en wordt de uitslag bekend. Dat gebeurt ook met de stemmen uit de gemeenten die onder het Waterschap Vallei en Veluwe vallen.

Vorige week is bekend geworden welke partijen en kandidaten meedoen aan de verkiezingen in de provincie Utrecht en in het waterschap Vallei en Veluwe.

Alle huishoudens in Amersfoort krijgen de kandidatenlijst thuisgestuurd in de week van 4 maart.

Wekelijks verschijnen nu in de Stadsberichten in De Stad Amersfoort berichten over de verkiezingen. Meer informatie, hulpmiddelen en uitleg over de verkiezingen staat ook op www.amersfoort.nl/verkiezingen.

Meer informatie over de kandidaten van de provincie Utrecht staat op www.kiesjouwutrecht.nl. Meer informatie over de kandidaten van het

Waterschap Vallei en Veluwe op www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen.