• De initiatiefnemers van de nieuwe wijkraad in Schothorst.

    Watze D. de Haan

Er zit schot in de wijk Schothorst

SCHOTHORST Lang niet alle bewoners van Schothorst weten van het bestaan van hun nieuwe wijkraad af. De drijvende krachten van Burennetwerk Schothorst,  Anne van Gameren, Christien Stomphorst, Ine de Laat, Herman Vijlbrief, Louise de Haart en Noor Naaborgh, hebben zich ontfermd over de totstandkoming. Met steun van Saskia Turk, de buurtnetwerker van Indebuurt033 dat de sociale basis-infrastructuur in Amersfoort coördineert.

Hans Vos

,,Mensen met elkaar verbinden is een van mijn taken'', zegt Saskia Turk. ,,Als mensen met elkaar in contact komen, ontstaan er ideeën die kunnen uitgroeien tot initiatieven voor en door wijkinwoners.'' Oók in Schothorst. ,,Een wijk met ruimte voor eigen initiatief."

Ter bevordering van de interactie gaat eind augustus een website 'in de lucht'. Die moet het onderlinge contact sterk verbeteren. Schothorstbewoners die niet over een computer beschikken, blijven niet van informatie verstoken. Begin september komt de nieuwe wijkgids 'Wegwijs' uit. Zonder communicatie geen actie, weet Anne van Gameren: ,,We moeten het in de wijkraad van de inbreng van onze medebewoners hebben.''

Alle Schothorsters kunnen aanschuiven, eens in de acht tot tien weken in De Koperhorst.  Ine de Laat: ,,Iedereen is welkom.  Gewoon eens komen kijken, zou ik zeggen.'' Het zijn allesbehalve saaie en vruchteloze meetings, beklemtoont Noor Naaborgh. ,,We hebben onze draai gevonden, inmiddels gebeurt er echt wat. Sinds onze vorige vergadering is een groep vanuit Schothorst en Zielhorst aan het werk om vervoer voor minder mobiele wijkbewoners op de rit te zetten.''

Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt, zegt Herman Vijlbrief ,,Fijn dat de rotonde Holkerweg/Paladijnenweg verkeersveiliger wordt, maar er zijn meer onveilige situaties. Op dinsdag 10 oktober houden we een wijkbrede bijeenkomst over verkeersveiligheid. Daarvoor nodigen we ook vertegenwoordigers van de gemeente en Veilig Verkeer uit.''

Onveilige verkeerssituaties kunnen ook ingebracht worden tijdens 'Beleef Schothorst', op 2 september, vult Louise de Haart aan. ,,Dat wordt een geweldige happening, waarbij allerlei organisaties uit Schothorst zich presenteren. De Wijkraad en het Burennetwerk zijn natuurlijk van de partij.'' Op 10 oktober kan er ook gebrainstormd worden over de vraag of in Schothorst ontmoetingsplekken in de openlucht wenselijk zijn.

Een burenhulpdienst zoals in Zielhorst bestaat in Schothorst (nog) niet. Kleinschalig initiatieven heeft Burennetwerk Schothorst wél ontplooid.  ,,Wij hopen dat er netwerken ontstaan waarbinnen mensen elkaar kunnen vinden als ze hulp nodig hebben'', duidt Christien Stomphorst. Zij roept bewoners van Schothorst op om zich als vrijwilligers te melden.

De Haart: ,,Schothorst is een wijk waar iedereen zijn stem kan laten horen. Van belang is dat bewoners weten bij wie ze terecht kunnen en dat buurten zelf met voorstellen kunnen komen om het wonen in deze wijk nog prettiger te maken.''