• Foto Rinus van Denderen

Koningsdag heeft Amersfoort meer gekost dan begroot

AMERSFOORT Koningsdag 2019 in Amersfoort heeft de gemeente meer geld gekost dan vooraf was begroot. Dat staat te lezen in een rapport over de feestelijke dag in Amersfoort die verstuurd is namens het college aan de gemeenteraad. Het tekort en de blunder rond de geheimhoudingsplicht lijken de enige twee minpuntjes te zijn van de verder ,,zeer geslaagde'' maanden. 

Jeroen van der Veer

Bij de start van het gigantische project hield men rekening met een budget van 1 miljoen euro, waarbij een eigen bijdrage vanuit de gemeente zat van 500.000 euro. De werkelijke uitgaven bedroegen afgerond 1.256.000 euro. Met alle inkomsten en uitgaven bij elkaar opgeteld, wordt duidelijk dat de gemeente sluit op een tekort van 84.000 euro.De gemeente sluit op een tekort van 84.000 euro.

In de rapportage staat te lezen dat de gemeente in totaal 180.00 euro aan sponsorbijdragen heeft ontvangen. Dit staat los van de bijdrage van omliggende gemeenten en de provincie Utrecht. Voor een bedrag van afgerond 95.000 euro zijn er goederen of diensten (in natura) geleverd, zonder dat hier geld voor is betaald. De waarde van het totaal aan sponsoring komt daarmee op 275.000 euro. 

Dat men toch meer heeft uitgegeven dan verwacht, heeft mede te maken met de veiligheidsaspecten. Toeval of niet; dat was een extra kostenpost van 38.000 euro, het bedrag wat de gemeente noemt als totaal tekort. Daarnaast liep de gemeente ook inkomsten mis door het slechte weer op de vrijdagavond en zaterdagmiddag. Het verlies bedroeg hier 46.000 op een begroting van 215.000 euro. Hierdoor komt het totaal bedrag van het tekort op 84.000 euro. ,,Dit tekort zal ten laste van de algemene middelen komen. Het college zal dit tekort meenemen bij bepaling van het jaarrekening."

DRUK BEZOCHT Naar schatting hebben tussen de 6000 en 7000 mensen, instelling, organisaties en bedrijven uit Amersfoort, de regio en daarbuiten vanuit een specifieke taak of rol een bijdrage aan de organisatie van Koningsdag geleverd.

Ongeveer 45.000 bezoekers stonden in Amersfoort langs de route tijdens het bezoek.

Ongeveer 45.000 bezoekers stonden in Amersfoort langs de route tijdens het bezoek. Zo'n 12.000 mensen bezochten op dat moment elders in de stad een side-event. Op zaterdagmiddag brachten naar schatting 15.000 mensen een bezoek aan de festiviteiten. Het Koningsnacht-evenement op vrijdagavond op het Eemplein trok 12.000 bezoekers. Inclusief bezoek aan de andere Koningsnacht activiteiten van de horeca in de binnenstad waren op vrijdagavond ongeveer 20.000 mensen op de been.

KIJKERSAANTAL Gemiddeld keken 2,4 miljoen mensen naar de live televisie-uitzending van NOS. Tijdens de piek waren dit er 2,7 miljoen. Meer dan een miljoen mensen keken hierna nog naar programma's met samenvattingen en nabeschouwingen.

Amersfoort is in aanloop naar Koningsdag en op de dag zelf veelvuldig in het nieuws geweest. Zo'n 200 verschillende media waren actief. Door 158 geaccrediteerde journalisten (exclusief de live-registratie van de NOS) werd verslag gedaan op de dag zelf.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT Naast alle zaken die goed zijn verlopen, springt de commotie rond de geheimhoudingsverklaring eruit als punt wat niet goed is gegaan. Dat beaamt de gemeente ook in het rapport. De vragen gingen met name over de hoogte van de boete in relatie tot de doelgroep (organisaties en vrijwilligers die meewerken aan het programma) die hiervoor moesten tekenen in de fase dat het programma en de route al bekend is.

De boete was bedoeld voor mensen die in de voorbereidingsfase betrokken waren bij het project. Om te voorkomen dat het programma en route vroegtijdig zou uitlekken, werd betrokkenen gevraagd hiervoor te tekenen. Naast het voorkomen van lekken van informatie over programma, route en veiligheidsmaatregelen was het doel om deelnemers te beschermen tegen de druk van de media. Deelnemers en betrokken partijen konden met de geheimhouding in de hand aangeven dat ze niets mogen of kunnen zeggen. ,,In een latere fase, waarin afspraken werden gemaakt met vrijwilligers en organisaties die vooral bestaan uit vrijwilligers, is hetzelfde model geheimhoudingsverklaring gebruikt. Achteraf gezien was het model geheimhoudingsverklaring dat is gebruikt in het stadium dat de route en het programma nog niet bekend waren, niet geschikt voor de fase waarin samen met vele vrijwilligers en organisaties het programma verder werd uitgewerkt", steekt de organisatie de hand in eigen boezem.

,,In deze fase hadden we een aangepaste geheimhoudingsverklaring moeten maken die recht doet aan de inzet van alle partijen en die daarmee in balans is. Wij zullen de volgende gemeente die Koningsdag zal organiseren, hier actief over informeren als zij ons om advies vragen."