• Rob Molenkamp thuis, kort na zijn vertrek uit de SP.

    Jeroen de Valk
  • Het logo van Natuurlijk Amersfoort, de fractie die tijdelijk 'Lijst Molenkamp' moet heten.

    Lijst Molenkamp

Ex-SP'er Molenkamp vecht onverstoorbaar door voor de natuur

AMERSFOORT Met uitgebreide schriftelijke vragen blijft raadslid Rob Molenkamp zich inzetten voor de natuur. In zijn nieuwste vragen aan het college constateert hij namens zijn eenmansfractie 'Lijst Molenkamp' dat er onlangs toch echt een dassenburcht is aangetroffen in het plangebied waar de westelijke rondweg wordt aangelegd; hij heeft zelfs filmbeelden van de dassenfamilie.

Jeroen de Valk

Moeten de werkzaamheden niet worden gestaakt? En wat denkt het college van de haviken, reeën en vossen die er ook zijn waargenomen?

Bijna tegelijkertijd stuurde hij kritische vragen over biomassacentrales: ovens waarin energie wordt opgewekt door het verbranden van hout. Molenkamp vraagt of het gaat om 'resthout' of hout waarvoor bomen moeten worden gekapt. Bovendien stoten die centrales veel CO2 uit. Dergelijke ovens zouden komen in De Nieuwe Stad, De Hoef en Isselt.

Zijn inzet hoeft niet vanzelfsprekend te zijn aangezien hij zwaar onder vuur lag na zijn vertrek uit de SP, eind mei. Hij laat weten aan deze krant: ,,Op Facebook en Twitter zijn héle lelijke dingen gezegd; ik zou alleen maar hebben gedacht aan mijn portemonnee.''

PARTIJDISCIPLINE Molenkamp hoeft als zelfstandig raadslid geen percentage van zijn vergoeding af te dragen aan de socialisten. In een reactie op dit verwijt benadrukt hij zijn veelal onbezoldigde inzet voor de SP vanaf de oprichting van de partij in Amersfoort, zo'n twintig jaar terug. Zelf verwijt hij de SP een strenge partijdiscipline waardoor voor discussies weinig ruimte zou zijn. Ook wil hij zich meer kunnen inzetten voor het milieu.

De SP sprak direct van 'zetelroof' en eiste de zetel terug. Volgens Molenkamp staat hij in zijn recht. ,,De wet schrijft voor dat je een zetel krijgt van de gemeente, niet van een partij.''

Molenkamp moest wel de naam van zijn eenmansfractie wijzigen. Hij had al de naam Natuurlijk Amersfoort aangenomen en een logo laten ontwerpen, toen bleek dat een afgesplitst raadslid in Amersfoort zijn of haar fractie 'Lijst' of 'Groep' moet noemen.

,,Een heel oud regeltje dat in de meeste gemeenten is afgeschaft. De SP vond het nog ergens. Het is dus nu even 'Lijst Molenkamp'. In september, na het zomerreces, zal er een motie worden ingediend om dit ongedaan te maken. Behalve de SP stemt dan waarschijnlijk iedereen vóór het afschaffen, waarna ik verder kan gaan als Natuurlijk Amersfoort.''