• Evert Elzinga

Experiment: telen van wiet wettelijk toestaan

AMERSFOORT Burgemeester Lucas Bolsius gaat onderzoeken of het mogelijk is om de teelt van wiet in Amersfoort te legaliseren. Hij kreeg hiertoe de opdracht van een meerderheid van de gemeenteraad. De gemeente volgt hiermee het voornemen van de nieuwe regering die van plan is, bij wijze van experiment, de wietteelt in een aantal gemeenten uit de illegaliteit te halen.

Jeroen de Valk

Hiermee zou een einde komen aan het wonderlijke beleid in Nederland, dat zich aan geen enkele buitenlander laat uitleggen: de verkoop van wiet aan de voordeur is legaal, maar de inkoop aan de achterdeur niet. Het gevolg is dus dat elke 'coffeeshop' zich vroeg of laat met de onderwereld moet inlaten. Want waar haal je anders je wiet vandaan, zolang de teelt verboden is?

 

ONDERZOEK Er was tegenstand in de Amersfoortse gemeenteraad: Micheline Paffen (CDA) verklaarde zich tégen het 'normaliseren' van iets ongezonds als wietteelt. Ben Stoelinga (Amersfoort2014) zag hierin een actie 'voor de bühne' van D66, een partij die ook op landelijk niveau al járen bezig is met voorstellen op dit terrein. Gert Hunink (ChristenUnie) vond dat de motie véél te snel was gekomen, en zag meer in een grondig onderzoek.

De indieners van de motie - naast D66 ook GroenLinks en de Groep El-Messaoudi - benadrukten dat de kwestie al járen speelt, en dat Bolsius om te beginnen de kwestie eens goed moet laten onderzoeken. Er zou dus geen sprake zijn van een overhaast ingediende motie.

 

VOORBIJGESTREEFD Youssef El-Messaoudi vond de landelijke plannen voor de genoemde legalisering 'een van de weinige lichtpuntjes in het regeerakkoord'. ,,Ooit liepen we vóór op het gebied van soft drugs, tegenwoordig worden we zelfs voorbijgestreefd door de Verenigde Staten.'' Ondanks de herhaaldelijk uitgesproken scepsis stemden 25 van de 37 aanwezige raadsleden vóór.

De voordelen van de legalisering van wietteelt waren al eerder besproken in de raadszaal. Het komt de gezondheid te goede, aangezien de kwaliteit van het product zich beter laat beoordelen. Telers gaan eindelijk netjes belasting betalen. Aan gevaarlijke situaties zou een einde komen; denk aan het brandgevaar van plantages op zolders, boven woningen. Illegale plantages houden justitie, politie en brandweer nu nog dagelijks van de straat; na legalisering kunnen deze instanties zich aan andere zaken wijden.

 

CRIMINELEN Tenminste - dat is de hoop en de verwachting. In de Tweede Kamer werd al opgeworpen dat criminelen altijd wel zullen doorgaan met illegale teelt, desnoods voor de export.  En: dat gereguleerde wietteelt Nederland aantrekkelijker zal maken voor drugstoerisme. 

Lucas Bolsius, die als burgemeester de openbare orde in zijn portefeuille heeft, wordt geacht nog vóór het einde van het jaar de raad in te lichten over zijn eerste bevindingen.