Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

AMERSFOORT De regio Amersfoort wil eind 2016 in totaal 340 extra banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking scheppen.

Met dat doel ondertekenen gemeenten, werknemersorganisaties FNV en CNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden en UWV een convenant: harde afspraken over banen. Voor werkgevers zijn er ,,aantrekkelijke regelingen" die hen ondersteunen bij het creëren van banen voor en in dienst nemen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Wethouder Menno Tigelaar (werk en inkomen) van de gemeente Amersfoort reageert: ,,Kijken naar beperkingen is niet meer van deze tijd. Mensen weten vaak zelf

heel goed wat voor talenten ze hebben en die willen we ze helpen benutten. Steeds meer werkgevers uit de regio zijn hier ook van overtuigd en sluiten zich aan bij het werkbedrijf. We leggen afspraken vast omdat we willen dat een zo groot mogelijke groep kansen krijgt. Inmiddels hebben we al ruim veertig mensen met een arbeidsbeperking geplaatst." De potentiële groep is nog veel groter, maar de bewindsman is ervan overtuigd dat werkgevers in de regio bereid zijn om nog meer arbeidsplaatsen te creëren zodat iedereen kan werken bij een reguliere werkgever. ,,Uiteraard nemen we die verantwoordelijkheid als gemeente ook zelf door mensen een baan te bieden die hen past."

Sinds 1 januari is de Participatiewet van kracht. Eén van de doelen van deze wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In totaal moeten er in Nederland de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst stonden voor de sociale werkvoorziening, krijgen hierbij voorrang. Om de afspraken te realiseren zijn in elke arbeidsmarktregio werkbedrijven ingericht. Een regionaal werkbedrijf is een bestuurlijk netwerkoverleg van gemeenten, UWV, onderwijs-, werkgevers- en werknemersorganisaties.