• Christiaan Hofland Fotografie

Eyeopeners op conferentie over integratie

AMERSFOORT 'Hoezo gelukszoekers? Verwachting of verlangen' heette de conferentie die de tienjarige sociaal en maatschappelijke zorginstelling Kommak vorige week in het Trivium College uitrolde. Deze organisatie kreeg veel lof van de deelnemers uit de hoek van de overheid, de zorg, migrantenorganisaties en het onderwijs.

Arjan Klaver

Een recordaantal vluchtelingen kwam deze zomer naar Europa en aan die stroom lijkt nog geen einde te komen. Ook in Nederland arriveerde een groot aantal. De massa-immigratie werd voorheen sterk bekritiseerd, maar nu lijkt vrijwel iedereen de migratie kritiekloos welkom te heten. Zorginstelling Kommak is dit jaar precies tien jaar gespecialiseerd in specifieke hulpvragen van volwassen en jongere migranten en vluchtelingen. Deze Amersfoortse organisatie biedt individuele en groepsbegeleiding, dagactiviteiten en jeugdzorg. „De nadruk komt steeds meer te liggen op de zelfredzaamheid en eigen kracht van nieuwe bewoners, het eigen - informele - netwerk om ervoor te zorgen dat iedereen mee blijft doen", aldus Soheila Yousefi. Zij is directeur van Kommak, een instelling die gefinancierd wordt door de Wet maatschappelijke ondersteuning en inmiddels samenwerkt met ruimvijfentwintig gemeenten.

„De conferentie 'Hoezo gelukszoekers? Verwachting of verlangen' heeft als doel om afspraken rondom dit participatieproces concreet te maken", aldus Yousefi. „Wij voelen de kracht en de waarde die elke vluchteling meebrengt naar Nederland'', aldus Mostafa el Filali, directeur ISK. Zij willen hier graag aan de slag en een bestaan opbouwen. ,,Maar op veel punten hapert het. Vluchtelingen die naar Nederland komen, verblijven een paar jaar in een asielzoekerscentrum voordat de feitelijke inburgering wordt gestart. Vooral hoogopgeleiden en zelfstandig ondernemers met een hoog arbeidsethos verliezen door oeverloze papierwinkels op deze manier tijd en directe aansluiting op de arbeidsmarkt."

SNELLER INTEGREREN Dat er voor de vluchteling iets moet en kan gebeuren om de tijdspanne tussen zijn of haar asielaanvraag en het vinden van werk te overbruggen, bleek wel duidelijk op deze conferentie via de voordracht van Shervin Nekoe over het verlangen van een vluchteling. Deze academicus is onder meer auteur van vele essays en artikelen over de multiculturele samenleving en het Midden Oosten en het boek 'De Perzische Paradox Verhalen. Hij verwonderde zich over het feit dat een organisatie als het MKB het compleet laat afweten als het gaat om het wegwijs maken van vluchtelingen die het ondernemerschap in Nederland willen voortzetten. „Zij zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan dus hierbij doe ik een oproep aan het MKB", aldus Nekoe.

Ook Melek Usta was voor deze conferentie uitgenodigd om te spreken. Zij is sociaal ondernemer en directeur/eigenaar van Colourful People. Een search, training en adviesbureau gericht op Diversiteit en Inclusiviteit. Zij pleit ervoor om leerplichtige vluchtelingen direct op te nemen in het reguliere onderwijs. „Zo kun je jongeren een sociale omgeving bieden zodat de integratie wordt bespoedigd.'' Jamal Chrifi, projectleider Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Movisie, benoemde in zijn pleidooi dat de jongere hoog opgeleide vluchtelingen sneller kunnen integreren op de arbeidsmarkt en de studie als er minder oog is voor de taalbarrière en meer oog voor de kwaliteiten die men in huis heeft. Het congres was voor velen een eyeopener. Duidelijk was dat wethouder Fleur Imming rondom dit onderwerp hoopt op meer samenwerking. Het laatste woord was aan de gastvrouw van de conferentie, Yousefi. „Ik verlang naar verbondenheid", waarna het eerste exemplaar van het boekje 'Hoezo gelukszoekers? verwachting of verlangen', ten doop werd gehouden.

Shervin Nekoe verwonderde zich over het feit dat een organisatie als het MKB het compleet laat afweten als het gaat om het wegwijs maken van vluchtelingen die het ondernemerschap in Nederland willen voortzetten.