Fasade organiseert excursie Liniedijk

AMERSFOORT Fasade houdt op zondagmiddag 27 september een excursie langs de Grebbeliniedijk, gelegen achter Meander Medisch Centrum. Dit voorheen ontoegankelijke, idyllische dijklandschap ging enige tijd geleden op de schop om plaats te maken voor een fietspad. Een aantal vragen aan organisator van de excursie, directeur Johanna van der Werff van Fasade.

[Waarom deze excursie?

Om meerdere redenen. Het is een prachtig gebied, met nog historische bunkers. Daarnaast zijn er bijzondere foto's in het landschap te zien. Tenslotte creëren we met deze excursie een moment om te filosoferen op de betekenis van landschap. Voordat het drukbereden fietspad er lag, moest een historisch en idyllisch, maar vrij onbekend landschap verdwijnen. Je kunt dan de reflecterende vraag stellen: heeft landschap in zichzelf betekenis en waarde of wordt die waarde afgemeten aan het gebruik door de mens?"

[Een lastige vraag. Valt daar antwoord op te geven?

Van der Werff: ,,De vraag is eigenlijk nog veel lastiger. Want ook het 'historische' landschap had een voorloper, die alweer verdwenen en vergeten is. We hechten ons als mens aan het beeld dat wij kennen, maar dat beeld is altijd tijdgebonden. Die tijdgebondenheid is wel een interessante notie om rekening mee te houden en je bewust van te zijn, bij alles wat we veranderen of juist willen behouden."

[Hoe komen de foto's in het landschap?

,,Speciaal met het oog op de op handen zijnde veranderingen in het landschap kregen drie fotografen van de gemeente Amersfoort opdracht om hun visie op het gebied te geven. De fotografen zijn Hans Hoentjen, Frank van den Hout en Elisabeth Karstens. Een deel van de foto's is sinds 12 september jl langs de Grebbeliniedijk tentoongesteld."

[Wat kan het publiek tijdens de excursie verwachten?

,,Allereerst bekijken we het gebied en de foto's. Daarna laten twee zeer interessante sprekers hun licht schijnen op de veranderingen in het gebied. Landschapsarchitect Patrick Mc Cabe van Redskape NL geeft zijn visie op hoe je zo'n gebied op een goede manier toegankelijk maakt en hoe je betekenis geeft aan een historische plek als deze. Mc Cabe is als landschapsarchitect betrokken bij de aanpak van het gedeelte van de Grebbelinie bij Leusden. Vanuit die betrokkenheid geeft hij zijn visie op het liniedijklandschap bij Amersfoort."

[Jullie hebben ook filosoof Maarten Doorman als spreker?

,,Ja, Doorman is een filosoof en publicist die op een meer filosofische en historische manier naar het landschap kijkt. Hij is een meester in het met filosofisch-historische bril relativeren van ons romantische landschapsdenken. Doorman is echt letterljk een eye-opener."

Op zondagmiddag 27 september 2015. De start is om 14.30 uur bij de Botenloods van Elzenaar (Schans 20-22). De lezingen zijn in het botenhuis van Hemus.

Einde en aansluitende borrel om 17.00 uur. Deelname is gratis. Meer informatie: www.Fasade.nl. Aanmelden kan via adinda.vanwely@Fasade.nl.