• De rode hekken bij het Gangboord moeten voor veiligheid zorgen.

    Jeroen van der Veer

Fietspad door wijk geeft hoofdbrekens

KATTENBROEK Als het aan de bewoners van de wijk Kattenbroek ligt, komt er geen fietspad voor hun huis. Al ruim een jaar is er veel commotie over een pad dat bedrijventerrein Calveen beter moet verbinden met de stad. ,,Wij hebben het gevoel dat er niet naar ons geluisterd wordt."

Jeroen van der Veer

 

Dat zegt Patricia Ribbers, die namens de buurtbewoners het woord doet. Met z'n allen zijn ze het er mee eens dat bepaalde wegen door Kattenbroek relatief gevaarlijk zijn, maar verwachten dat een nieuw aan te leggen fietspad daar niets aan gaat veranderen. ,,Je verplaatst de drukte en je krijgt enorme wegen door een wijk die daarvoor niet gebouwd is."

 

VOOR JE DEUR De gemeente is al een langere tijd bezig om een hoofdroute te vinden die Vathorst-West en de stad met elkaar moet verbinden. Hiervan profiteert ook bedrijventerrein Calveen, maar lijkt de wijk Kattenbroek de dupe te worden. Waar men in het stadhuis lijkt te kiezen voor het goedkoopste alternatief, willen de bewoners van de wijk de duurdere. ,,Natuurlijk heb je nu ook last van fietsers, maar het is nog niet druk te noemen", aldus Ribbers. ,,Dat gebeurt straks wel met een groot fietspad voor je deur en dat is het laatste wat we willen."

 

HEKKEN Het eerste plan van wethouder Hans Buijtelaar was om een route vanaf Het Masker, over de Groote en de Kleine Kreek te leiden, om vervolgens via het Gangboord over de Rondweg-Noord te laten aanhaken op de Ruimtevaart. Geen goed plan, vinden de bewoners die niet ontkennen dat het Gangboord momenteel een knelpunt is. ,,Het kan daar zeker veiliger. Daar denkt de gemeente hetzelfde over, want sinds kort staan daar van die lelijke lange hekken van twee meter breed. Hierdoor haal je de snelheid van de fietsers eruit, wat op zich een goed middel is."

 

DUURZAAM Toch ziet het gros van de buurtbewoners het plan van Buijtelaar niet zitten. Er zijn volgens hun betere alternatieve te bedenken: ,,Bouw dat pad lekker om de wijk heen. Dit hebben wij al vaker aangegeven, maar krijgen dan te horen dat fietsers de snelste route willen. Dat begrijp ik, maar dat gebeurt toch alleen als er geen betere faciliteiten zijn?"

Hans Buijtelaar begrijpt de buurtbewoners, maar de verkeerswethouder kiest voor veiligheid; ,,Als je een fietsroute wilt verbeteren, moet dat in mijn ogen altijd op een verkeersveilige manier gebeuren. Vandaar dat is gekeken naar een betere route waarbij fietsers en auto's elkaar op de kruisingen Delta met Het Haf en De Lagun niet tegen komen. Vanwege de schaarse ruimte kom je dan snel uit op een route langs het Stuurboord. Aanleg van een stuk fietspad daar zal helaas gepaard gaan met wat overlast, maar ik kies dan wel voor verkeersveiligheid. Daarnaast is het mijn ervaring dat fietsers veelal de kortste route kiezen. Een route om de wijk heen betekent omrijden en zal daarom weinig gebruikt gaan worden. De (fiets)bereikbaarheid naar bedrijven in Calveen wil ik met een alternatief om de wijk heen niet verslechteren."