• Michael Gaida

Fietsroute Kattenbroek via het Gangboord

AMERSFOORT De gemeenteraad heeft zich op dinsdag 13 februari uitgesproken over verbeteringen aan de fietsroute tussen Calveen en het centrum. De raad besloot vrijwel unaniem tot aanleg van een nieuw fietspad langs het Gangboord. De route door Kattenbroek loopt nu door woonstraatjes met een aantal gevaarlijke kruispunten, en zonder goede kennis van de wijk verdwaalt de fietser, meldt de gemeente Amersfoort.

De nieuwe fietsroute gaat vanaf de Rondweg-Noord via het Gangboord en de achterzijde van Het Haf en via de Groote Kreek naar het Masker. Bij Het Masker verbetert de oversteekbaarheid voor fietsers en verschillende kruispunten worden aangepakt, zoals bij de Spuikreek en Groote Kreek. De verbeteringen aan Het Masker moeten nog voor de zomer plaatsvinden. De komende periode gaan gemeente en bewoners langs het Gangboord op punten verder uitwerken.

NIET IEDEREEN BLIJ De keuze voor de fietsroute bleek moeilijk te maken, waarbij veel van alle betrokkenen is gevraagd. Bewoners, verkeerskundigen, de gemeenteraad en de projectgroep; velen waren nauw aangehaakt in een intensief en langdurig proces van ruim anderhalf jaar. Vanwege zorgen over verwachte verkeersdrukte en overlast waren veel bewoners van het Gangboord tegen de gekozen route. ,,Er is geen oplossing waar iedereen blij van wordt", aldus één van de raadsleden.

De raad heeft via een motie aan het college gevraagd om ter hoogte van het nieuwe fietspad een verbod voor brommers en snorfietsen in te voeren. Dit om geluidsoverlast te voorkomen, met extra handhavingsinzet in de late uren. In de motie is ook gevraagd te onderzoeken of elektrische snor- en bromfietsen zijn uit te zonderen van dit verbod en om de maatregel een half jaar na invoering te evalueren met bewoners.

De gemeente verbetert vanuit het programma 'Goed op weg' verschillende fietsroutes in Amersfoort Noord, waaronder de route Kattenbroek - Calveen. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de U15 (het werkgeversnetwerk in de regio) samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Midden-Nederland.