• Filmmakers Arjen Hoeve (r) en Matthijs de Raad willen graag meer verbinden in De Nieuwe Stad.

    Arjan Klaver

Filmisch verslag Nieuwe Stad 'Herbestemming Onbekend' in première

AMERSFOORT Het creëren van verbindingen tussen de onderlinge bedrijven is in De Nieuwe Stad een langzame dood gestorven. Cineasten Arjen Hoeve en Matthijs de Raad, die zelf gehuisvest zijn in de voormalige Prodentfabriek, gingen bij ondernemers in vergelijkbare kantoorlocaties op zoek naar vonken die het vliegwiel wel in beweging brachten voor een geslaagde community building. Hun zoektocht leverde een interessant filmisch verslag op van 30 minuten: 'Herbestemming Onbekend'.

Arjan Klaver

Volgens de filmmakers moet cohesie uit de ondernemers zelf komen. ,,Wij kunnen niet lijdzaam op onze stoel blijven zitten en vanaf de zijlijn commentaar leveren", vertelde Hoeve op 11 mei 2015. Het was pal voor de première van de film 'Het is nooit af: dromen van een nieuwe stad' die hij maakte met zijn compagnon Matthijs de Raad.

In deze film, die veel succes oogstte, volgden zij de ontwikkeling in en rondom de voormalige Prodentfabriek in De Nieuwe Stad. De camera legde een droomwereld vast waarin ondernemers zonder een vastomlijnd masterplan mee konden denken over de toekomst in dit deel van de stad waarin een duurzame, nieuwe economie leek te ontkiemen. Eén van de kernwaarden die toentertijd nog tot wasdom moest komen was de samenwerking met alle 'bewoners' van De Nieuwe Stad.

VOORBEELDEN Het vliegwiel om deze ambitie in te kleuren kwam na een paar omwentelingen nagenoeg tot stilstand. „Toch hebben we vastgehouden aan ons streven om De Nieuwe Stad niet alleen als bedrijfslocatie, maar ook op maatschappelijk gebied een meerwaarde te laten zijn voor Amersfoort", bekende De Raad.

UITGANGSPUNT „Alle zoektochten, energie en videoblogs ten spijt. We besloten om vanuit onze eigen kracht een bijdrage te leveren aan ons uitgangspunt: meer verbinding in De Nieuwe Stad. En dat is in onze nieuwe film 'Herbestemming Onbekend' vastgelegd. Daarvoor hebben we drie plekken in Nederland bezocht waar ondernemers zijn ingetrokken in gebouwen die nauw verwant zijn aan die van de Nieuwe Stad. We zijn op zoek gegaan naar goede voorbeelden op het gebied van verbinding, samenwerking en community building. Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Wat kunnen we leren van deze plekken en hoe kunnen we dat toepassen in De Nieuwe Stad?"

BINCKSE BELOFTE De cineasten bezochten Het Havenkwartier in Deventer, Plan-B in Eindhoven en De Binckhorst in Den Haag. Elke plek leverde behalve prachtig filmisch materiaal ook bruikbare zaken op om de onderlinge cohesie van de bewoners en de identiteit in De Nieuwe Stad te versterken. „Zo hebben de ondernemers van De Binckhorst bestaande identiteit van dit Haagse bedrijventerrein omgezet in een lokaal bier: Binckse Belofte. Maar ook Het Havenkwartier heeft een aantal leuke initiatieven uitgewerkt die de cohesie een flinke impuls hebben gegeven. Welk initiatief dat is, mogen de belangstellenden zelf zien tijdens de première van de film Herbestemming Onbekend.

Na de film is er tijd ingeruimd voor een nagesprek tussen betrokkenen uit de film en het publiek."

De première van Herbestemming Onbekend op donderdag 25 januari van 15.00 uur tot 17.00 in Fluor. Entree is gratis.