Financiering beschikbaar voor inwonersinitiatieven in de buurt

AMERSFOORT Inwoners die een activiteit organiseren voor hun buurt of de hele stad dat bijdraagt aan het welzijn van mensen, kunnen subsidie krijgen via Indebuurt033. Hiermee dragen inwoners rechtstreeks bij aan de sociale ondersteuning in wijken.

De subsidieregeling die dit mogelijk maakt is gisteren door het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort vastgesteld. Door initiatieven van inwoners te subsidiëren wordt invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze in het welzijnswerk. Het accent wordt verlegd van de professionele ondersteuning naar de inwoners zelf. Waardevolle activiteiten verdwijnen niet. Indebuurt033 zal activiteiten voortzetten en opstarten en hiermee aansluiten bij de initiatieven van inwoners.

Naast inwoners, mogen ook formele organisaties en sociaal ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Als er meer aanvragen worden ingediend dan er budget is, krijgen initiatieven waar veel inwoners en vrijwilligers bij betrokken zijn voorrang. Van 1 december tot 23 december kunnen inwoners, organisaties en sociaal ondernemers een subsidieaanvraag indienen bij Indebuurt033. Eind januari 2017 worden de eerste aanvragen toegekend.

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden staat op www.amersfoort.nl/projectenindebuurt. Kijk voor meer informatie over de nieuwe werkwijze en een stappenplan voor inwoners om een activiteit te starten op www.amersfoort.nl/indebuurt.