• Cees Wouda

Fractie Actief opnieuw op de bres voor De War

AMERSFOORT Zoals inmiddels is gebleken heeft de lokale partij Actief altijd gevochten voor het behoud van de WAR voor Amersfoort. Samen met anderen stelt Actief nu iets voor dat misschien de laatste kans in Amersfoort wordt voor deze broedplaats van kunst, techniek en duurzaamheid.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad uitgesproken dat De War behouden moet blijven voor de stad Amersfoort. De zoektocht naar alternatieve huisvesting heeft opgeleverd dat er wellicht drie panden beschikbaar zouden kunnen zijn, waarvan er één in eigendom van de gemeente is, namelijk de voormalige Willem III-kazerne.

Het lijkt erop dat het college deze kazerne in wil zetten voor sociale woningbouw, maar daarover zijn nog geen voorstellen aan de raad voorgelegd. Actief vraagt nu om het ontwikkelingstraject stil te leggen en de WAR op korte termijn toegang te geven tot het Willem III-complex zodat ze een businessplan kunnen maken. Aan de hand daarvan kan de raad dan, in principe nog vóór 1 december, een besluit nemen over de toekomst van de WAR op deze plek.

D66 en GroenLinks steunen het nieuwste voorstel van Actief, dat dinsdag 12 september op de agenda van de gemeenteraad staat.