• Marcel Koch

'Frankevoort hangt niet de strenge juf uit'

AMERSFOORT Bij NVA komt de wereld over de vloer. Het centrum voor integratie en participatie ondersteunt mensen van niet-Nederlandse afkomst zodat zij zich snel thuis voelen in onze samenleving. In deze maandelijkse serie treedt een aantal medewerkers van NVA voor het voetlicht. Vandaag: Yvette Frankevoort.

Marcel Koch

Mogen twee mannen en twee vrouwen met elkaar trouwen in jouw land? Een jonge Syrische vrouw - zonnebril op haar witgekleurde hoofddoek geparkeerd - schudt resoluut haar hoofd. ,,En wat vind jij daarvan? Is dat goed of is dat fout?'' vraagt Yvette Frankevoort uitdagend en geïnteresseerd door. Enigszins aarzelend antwoordt de Syrische dat ze het goed vindt, want een huwelijk tussen twee gelijke sexen is toch vreemd. ,,Over vijf jaar vind jij dat niet meer vreemd'', reageert Frankevoort. De ervaren NT2-docent zegt het zonder een spoortje ironie in haar stem.

HUISKAMERSETTING Een maandagochtend in NVA's taalschool, gevestigd aan de Stadsring. Frankevoorts klas telt vandaag negen leerlingen waarvan zes uit Syrië, een uit Bangladesh, een uit Iran en een uit China. In een jaar tijd stoomt de Amersfoortse docente haar leerlingen klaar voor het inburgeringsexamen, ze doet dat zonder de strenge juf uit te hangen. Met haar ontspannen optreden creëert ze bewust een huiskamersetting waar ook gelachen mag worden. ,,Graag zelfs'', zegt ze terwijl de leerlingen zich over een toets buigen.

,,Ik probeer de drempel zo laag mogelijk te houden. Nee, afmelden is niet verplicht, maar er is wel een overeengekomen aanwezigheidsplicht van tachtig procent. Laatkomers? Die hebben pech.'' Twee seconden later: ,,Heel soms zie ik het door de vingers.'' Frankevoort wordt naar eigen zeggen blij van de verschillende culturen om haar heen, maar meer nog van de taalvorderingen die ze haar leerlingen ziet maken.

,,Weliswaar ieder in zijn eigen tempo, maar dat mag. Ik ben begeleider van het proces en niet zozeer een sturende docent. Ik faciliteer wel'', vertelt Frankevoort die uit ervaring weet dat migranten met een hoge opleiding dikwijls de kat uit de boom kijken. ,,Zij laten zich niet direct gelden in de klas, zijn bedachtzaam, denken na over hun toekomst terwijl lager opgeleide migranten meer met de dag leven. Na twee weken weet ik ongeveer wel wat voor vlees ik in de kuip heb.''

FOUTEN MAKEN De groep van vandaag bestempelt ze als homogeen en gemotiveerd. ,,Er is groepscohesie en dat is voor een docent altijd fijn. Ik moedig ze tijdens oefeningen aan om te overleggen met elkaar, maar uiteraard wel in het Nederlands. Zodra hier één voet in het klaslokaal wordt gezet, is de voertaal Nederlands. Op dat punt ben ik wel streng, ja.''

Doceert dan nadrukkelijk: ,,Om verder te komen, moet je fouten maken. Wie geen fouten durft te maken, loopt vertraging op in zijn eigen leerproces. Ik zeg altijd: de puntjes op de i komen in een later stadium wel. Overigens zijn ze na een les van tweeënhalf uur moe, vergis je niet, er wordt veel van ze gevraagd hoor. Ja, ze krijgen ook huiswerk mee.'' In het verlengde daarvan merkt ze op dat NVA niemand laat zwemmen. ,,Er is volop begeleiding. De leerlingen moeten het zelf doen, maar staan er niet alleen voor.''

Denk aan de grammaticaregels, attendeert Frankevoort terwijl ze nog een toets uitdeelt. ,,Geen les is hetzelfde.'' Na afloop van de les stelt ze helder: ,,Het leuke van dit werk is dat het dynamisch is. Ik ga fluitend naar mijn werk. En dat ik maatschappelijk bezig ben, voelt eveneens goed.''

Meer info: www.nva-amersfoort.nl.