• Fred Asbroek: ,,Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking begrijpt de consequenties van de miljoenennota niet.''

    Arjan Klaver

Fred Asbroek zet gevolgen begroting op een rij

AMERSFOORT Prinsjesdag is voor 54 procent van de Nederlanders een ver-van-mijn-bedshow. Althans, dit blijkt uit onderzoek. Het merendeel heeft geen idee welke gevolgen de kabinetsplannen hebben op hun persoonlijke situatie. Slechts een kwart van de Nederlanders is benieuwd naar de kabinetsplannen en de effecten op hun financiële situatie. Amersfoorter Fred Asbroek zet ze allemaal op een rij.

Arjan Klaver

Asbroek is kennismanager Wet & Regelgeving bij Raet. Hij gaf recentelijk een voordracht in de Rijtuigenloods aan grote groepen relaties tijdens de klantendag van het bedrijf. ,,Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking begrijpt de consequenties van de miljoenennota niet", steek hij van wal. „Dit is zorgelijk, aangezien de plannen iedere individuele burger aangaan." Welke impact hebben de kabinetsplannen voor 2017. „Op de eerste plaats kunnen werkgevers vanaf 2017 recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV), bedoeld om hen te stimuleren mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Is het loon van de werknemer maximaal 125 procent van het minimum dan is de LIV maximaal 1.000 euro per jaar. Voorwaarde is wel dat de werknemer in het jaar ten minste 1.248 uur bij de werkgever heeft gewerkt. Tot 110 procent van het minimum kan de werknemer het volledige bedrag van 2.000 euro aan LIV claimen. Voorts is er voor 2017 een lichte stijging te zien van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf. In 2017 is het belastingtarief in de tweede schijf gelijk aan 40,8 procent (was in 2016 nog 40,4 procent) als u nog geen recht hebt op AOW en anders aan 22,9 procent (was 22,5 procent). De derde schijf gaat naar een tarief van 40,8 procent (was 40,4 procent). De algemene heffingskorting en de arbeidskorting vallen iets hoger uit dan in 2016 het geval was. De maximale algemene heffingskorting gaat van 2242 euro in 2016 naar 2254 euro in 2017. De maximale arbeidskorting gaat van 3103 euro in 2016 naar 3223 euro in 2017."

ELEKTRISCHE AUTO'S Voor de gepensioneerde is een voorstel gedaan om tot een structurele koopkrachtverbetering te komen door een verhoging van de ouderenkorting. De fiscale bijtelling voor alle leaseauto's gaat in 2017 versneld naar 22 procent. Alleen volledig elektrische auto's en auto's die op waterstof rijden krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4 procent hierbij geldt voor de volledig elektrische auto's een fiscale bijtelling van 4 procent voor de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde. „Boven dit bedrag komt een bijtelling van 22 procent", aldus Asbroek.

„De transitievergoeding voor werknemers die na een dienstverband van minimaal 2 jaar ontslagen worden geldt ook voor werknemers die na 2 jaar ziekte in de WIA komen en dan worden ontslagen. Hiervoor ligt een voorstel tot compensatie door UWV. Met de versoepeling van het jeugdloon gaan jongeren vanaf 21 jaar in de toekomst hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. Met ingang van juli 2017 gaat de leeftijdsgrens voor een minimumloon van 23 jaar naar 22 jaar en in 2019 naar 21 jaar. Het minimumloonjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog. Het zijn op dit moment allemaal nog wetsvoorstellen, pas nadat de voorstellen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer zijn aangenomen weten we zeker dat ze doorgaan. Kortom, Prinsjesdag is weer meer geweest dan louter hoedjes kijken."