• Bert Vos

Geen Roundup meer bij 'plan Nimmerdor'

AMERSFOORT Hij had een lange adem nodig, maar SP-raadslid Rob Molenkamp heeft wat hij hebben wil. Wat begon met woede over het bosbeheerplan Nimmerdor, leidde via raadsvergaderingen, veel schriftelijke vragen, een ludieke actie waarbij de bomen een naam opgespoten kregen en een petitie, tot een werkgroep die met de projectleider en de wethouder gekomen zijn met een milieuvriendelijker aanpak: Geen Roundup meer in Nimmerdor.

Jeroen van der Veer

,,Het wordt nu milieuvriendelijk terugdringen van exoten. De lanen in stukjes en beetjes vervangen in plaats van alle bomen tegelijk en zware kaalslag voor een sleeheuvel en een sterrenbos zijn vooralsnog van de baan", spreekt het raadslid opgelucht.

,,De winst voor de natuur is dat stervende en dode bomen niet direct worden weggehaald", gaat Molenkamp verder. Juist deze bomen zijn volgens hem van grote waarde voor de natuur. Lanen worden nu in stukjes en beetjes vervangen. Ook het stoppen met Roundup is een grote winst. 

,,De concentratie waarin dit tot nu toe werd gebruikt was vele malen hoger dan wat in de winkel wordt verkocht. Het comité Red Nimmerdor, Bomen Behoud Amersfoort, de Bomenstichting en Stichting Behoud Nimmerdor hebben in goed overleg een mooi resultaat bereikt voor het bos, de dieren en de bezoekers."