• Foto: Aart Aalbers/BDU

Geen verkiezingsborden in de stad voor referendum Oekraïne

AMERSFOORT Middels een motie wil de SP het college dinsdag 15 maart opdragen om op tenminste tien over de stad verspreide locaties, voorafgaande aan het Oekraïne-referendum, verkiezingsborden te plaatsen.

Door voor het referendum op 6 april over het associatieverdrag met Oekraïne geen verkiezingsborden te plaatsen, frustreert Amersfoort het democratisch proces. Dat is de opvatting van SP-fractievoorzitter Ad Meijer. Bij verkiezingen worden er in Amersfoort op achttien locaties verkiezingsborden geplaatst en nu, als het aan het college ligt, helemaal geen.

,,Er is door 400.000 mensen gezorgd voor een raadgevend referendum. Voor het eerst in Nederland", zegt Meijer. ,,En dan zouden de Amersfoorters niet het recht hebben geïnformeerd te worden over de standpunten van partijen?" Volgens de SP deugt deze beslissing niet en moet het college daarop terugkomen.

,,Bij een verkiezing kan op een kandidaat van een partij gestemd worden. Bij een referendum zijn geen partijen betrokken en gaat het om de inhoudelijke keuze voor of tegen een wet of een verdrag en niet om een keuze tussen partijen", geeft het college aan in antwoord op vragen van de SP.

Voor het organiseren van dit referendum krijgt de gemeente een vergoeding van het Rijk ('naar verwachting 280.000 euro'). ,,De kosten die we maken zijn hoger (330.000 euro). Gemeenten zijn niet wettelijk verplicht verkiezingsborden te plaatsen. Wel zijn er vijftien vrije aanplakplaatsen verspreid over de stad waar ook uiting gegeven kan worden over dit referendum."

,,Stemgerechtigden worden geïnformeerd over het referendum via publieke kennisgevingen, publicaties in de krant (stadsberichten), via onze website en door middel van een bijsluiter bij de stempas. Wij zijn het daarom niet eens met uw standpunt dat wij het democratisch proces door onze handelwijze frustreren, maar hebben er alle vertrouwen in dat stemgerechtigden in Amersfoort voldoende informatie over standpunten kunnen vergaren om een afgewogen keuze te maken voor of tegen het samenwerkingsakkoord met Oekraïne."