• Raadslid Simone Kennedy (CU).

    Gemeente Amersfoort

Geld voor arme kinderen: deelname aan sport, cultuur en opleidingen

AMERFOORT De gemeente Amersfoort gaat nóg meer maatregelen nemen ten bate van kinderen die in armoede leven. Ook arme kinderen moeten kunnen 'participeren', wat neerkomt op het meedoen aan sport, cultuur en opleidingen.

Jeroen de Valk

Amersfoort geeft voor dit doel al zeven ton per jaar uit. Hierbij komt, vanaf dit jaar, een gelijk bedrag dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld; een deel van de in totaal 85 miljoen die de regering in Den Haag hiervoor reserveert. De gemeentes hebben een zekere vrijheid bij het besteden van dit bedrag, en dus kwam de raad bijeen om te overleggen met de wethouders Fleur Imming en Menno Tigelaar.

De aanwezigen hadden vooraf al de resultaten ingezien van een grondig onderzoek naar armoede in Amersfoort, en de gevolgen daarvan voor de jeugd. Het rapport was soms 'schokkend', zo vond Hiske Land (GroenLinks), ondanks de bestaande initiatieven en organisaties op het gebied van hulp en ondersteuning.

 

SCHRIJNEND Ondanks de soms schrijnende situaties, zo benadrukte Roel Mulder (Actief), moet de stad ervoor waken om al te kwistig geld te gaan rondstrooien. Mulder: ,,Er is véél aanbod op dit terrein. Al die instellingen is gevraagd om met plannen en budgetten te komen, en wat zien we? Ze willen allemaal méér geld.''

Volgens hem is het rapport 'één groot pleidooi voor het stadspas'. Dit pasje moet korting geven bij culturele en sportieve activiteiten, zodat deze ook bereikbaar blijven voor mensen met een smalle beurs. ,,Dankzij een stadspas kunnen de mensen zélf bepalen wat ze gaan doen. Zo behouden zij de verantwoordelijkheid.''

 

JEUGDSPORTFONDS Een dergelijk pasje bestaat al in onder meer Nieuwegein en Gouda. Uit een onderzoek in Amersfoort, eerder dit jaar, zou echter zijn gebleken dat zo'n pas de gemeenschap veel geld kost, terwijl het nog maar de vraag is of het effect sorteert.

Simone Kennedy (CU) waarschuwde ook voor een dreigende versnippering. Wat haar betreft, krijgen drie instellingen de prioriteit: de stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Huiswerkbegeleiding hoeft wat haar betreft echt niet uitsluitend door 'professionals' worden gedaan, het 'Zomerpretpas' (voor kinderen en jongeren in het Soesterkwartier) kan worden ondergebracht in een Stadspas en een door Scholen in de Kunst aangevraagd onderzoek dat achtduizend euro moet gaan kosten, daar zag ze niets in. De euros zijn voor de kinderen, niet voor nóg meer onderzoekers.

 

SCHULDEN Verder pleitte zij voor een verruiming van de voorwaarden; de genoemde fondsen zouden ook bereikbaar moeten zijn voor jongeren tot achttien jaar, en de ouders zouden tot 125 procent van het minimuminkomen mogen verdienen. En: dit moet dan het werkelijke 'besteedbare inkomen' zijn. Als er sprake is van schulden, en daarom een deel van het inkomen automatisch wordt achtergehouden, blijft immers steeds minder over voor de kinderen.

Evenals andere raadsleden zag Kennedy wel iets in een fonds voor (aankomende) brugklassers. Kinderen op die leeftijd willen qua kleding en rugzak meestal geen 'buitenbeentje' zijn, integendeel. En wie dat wel is, krijgt dat direct te horen van leeftijdsgenoten.