• Remko de Waal

Gemeente Amersfoort strooit 400.000 kilo zout

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort werkt met man en macht aan het bestrijden van de gladheid binnen de gemeente. Met negentien voertuigen gingen ROVA en de gemeente de sneeuw te lijf. Er werd voor 650 kilometer aan wegen en fietsroutes gestrooid. De gemeente heeft sinds zaterdagmiddag voor 400.000 kilo aan zout gestrooid.

PRIORITEIT Bij gladheid hebben het begaanbaar houden van hoofdautoroutes en hoofdfietsroutes de eerste prioriteit, zodat het doorgaande verkeer kan doorrijden. Daarom de vraag om zoveel mogelijk gebruik te maken van hoofdauto- en hoofdfietsroutes. Op www.amersfoort.nl/gladheid kunnen mensen zien waar er gestrooid is. Er wordt gevraagd of mensen bij bruggen en andere plekken met een hellend wegdek zelf de gladheid aanpakken met zoutkisten. Na de hoofdroutes zijn de NS-stations en straten voor scholen aan de beurt. Daarna wordt er gestrooid bij winkelcentra, markten, in het kernwinkelgebied en bij de instellingen voor ouderen.

Het is volgens de gemeente niet haalbaar om overal te strooien. Er zijn daarom een aantal plekken waar de gemeente niet strooit. Er wordt niet gestrooid in woonstraten, 30 km/uur gebieden, voetgangersgebieden, woonerven, parkeerterreinen en fietspaden die niet onder de hoofdfietsroutes vallen.