• Lamme, Simon

Gemeente Amersfoort,Alliantie en BPD ontwikkelen Lichtenpen 6

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort, woningcorporatie de Alliantie en gebiedsontwikkelaar BPD hebben de intentie uitgesproken om de locatie Lichtenpenweg 6 te herontwikkelen. De komende tijd gaan de samenwerkingspartijen de visie uitwerken.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de Lichtpenweg 6 wordt volgens de gemeente een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van deze locatie. ,,Hiermee krijgt de transformatie van De Hoef-West een versnelde impuls en wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave, het oplossen van de kantorenleegstand en het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied."

Bij de herbestemming van de Lichtenpenweg 6 wordt een mix aan woningen verwezenlijkt. In het bestaande gebouw realiseert de Alliantie ongeveer vijftig sociale huurwoningen en tussen de 75 en 100 kamerwoningen. De bewoners van deze kamerwoningen delen faciliteiten zoals keuken en sanitaire voorzieningen. Op termijn kunnen de kamerwoningen worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Daarnaast realiseert BPD tussen de 75 en 100 nieuwe koopappartementen in de vrije sector van verschillende omvang.

De partijen hebben de wens om op De Hoef nieuwe functies toe te voegen die een bijdrage leveren aan een levendig gebied. ,,Een voorziening als horeca past hier goed bij." Doelgroep voor de Lichtenpenweg zijn vooral een- en twee persoonshuishoudens en starters.

De Hoef in Amersfoort is nu vooral een kantoorgebied met een aantal onderwijsinstellingen. Het plan is om dit gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk voor wonen, werken, leren en recreëren.