• Hans Blomvliet

Gemeente verwijdert 657 bomen voor veiligheid

AMERSFOORT De gemeente verwijdert deze winter 657 bomen uit veiligheidsoverwegingen. De bomen staan verspreid over de stad. De aanvraag voor de kapvergunning hiervoor staat in de bekendmakingen in De Stad Amersfoort.

Het gaat om bomen die een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving. In 2018 zijn 34.316 bomen geïnspecteerd. Uit de inspectie kwam naar voren dat de kap van 657 bomen nodig is. Dat is 1,9 procent van het aantal gecontroleerde bomen. De kap is nodig om verschillende redenen. De bomen zijn al dood, hebben een slechte conditie of een slechte stam of stamvoet en kroon. Onder de aangevraagde kapvergunning vallen ook 279 essen die onveilig zijn als gevolg van zware aantasting door de essentaksterfte.

Bij 92 van deze 657 bomen is de doorsnee van de stam minder dan 10 centimeter. Deze worden wel gekapt, maar hiervoor hoeft de gemeente geen kapvergunning aan te vragen. De gemeente onderzoekt welke bomen vervangen kunnen worden, waarbij niet alle bomen één op één herplant worden. Voorwaarde is dat de nieuw te planten boom zich op die plek goed moet kunnen ontwikkelen, zowel ondergronds als bovengronds.

De aanvraag voor de kapvergunning staat deze week bij de officiële publicaties (Bekendmakingen) in de Stadsberichten. Zo'n vergunning heet officieel een omgevingsvergunning. Zodra de gemeente deze omgevingsvergunning verleent, wordt dit besluit ook gepubliceerd in de Stadsberichten. Daarna is het mogelijk om binnen zes weken bezwaar te maken.

De locaties van de bomen staan op www.amersfoort-in-beeld.nl/#33.