• Gemeente Amersfoort

Gemeente wil Schothorst-Zuid aardgasvrij maken

AMERSFOORT De gemeente wil samen met bewoners van de wijk Schothorst bekijken of het aardgasvrij kan worden. Het gaat om de buurten De Vuurtoren, De Plaatsen en De Koperhorst; allen gelegen in het zuidelijke deel van Schothorst. 

Jeroen van der Veer

In 2030 stopt de gaswinning in Groningen en daarnaast zorgt het gebruik van aardgas voor CO2-uitstoot. CO2 is een broeikasgas en draagt bij aan klimaatverandering en opwarming van de aarde. Daarom wil men in Nederland dat onze huizen aardgasvrij worden en ook gemeente Amersfoort streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Als geen ander beseft de gemeente dat het een hele klus is om Amersfoort aardgasvrij te maken, maar het waagt wel een poging. Daarom wil het beginnen in Schothorst en organiseert het op 24 november een informatiemarkt voor de bewoners van die wijk. 

,,Tijdens deze markt gaan we met bewoners in gesprek over dit wijkwarmteplan en kunnen zij veel informatie krijgen over mogelijkheden om een woning aardgasvrij te maken", aldus de gemeente. ,,Bijvoorbeeld over hoe zij hun huis kunnen isoleren, wat een warmtepomp en een warmtenet is, over inductiekoken en nog veel meer. Ook worden zij bijgepraat over de alternatieven voor aardgas en over de mogelijkheden en kosten per woningtype om een huis te isoleren en aardgasvrij te maken. Er is een aparte kraam over de huidige financieringsmogelijkheden om een woning te verduurzamen. Kinderen kunnen leuke experimentjes doen in de DoeZo Bus en er is een knutseltafel."

De informatiemarkt vindt plaats tussen 10 en 16 uur in De Hoeksteen, gelegen op de Klaartje Donzepad 59. Bewoners van Schothorst-Zuid zijn van harte welkom om binnen te lopen.