• Gert Hunink

Gemeentelijk speldje voor dominee Van der Harst

AMERSFOORT Burgemeester Lucas Bolsius heeft zondag de Lenaert Nicasiusspeld van de stad Amersfoort uitgereikt aan ds. Paul van der Harst. Ds. Van der Harst ontving de gemeentelijke waardering ter gelegenheid van zijn pensioen. Sinds 1999 was hij predikant in de Emmaüskerk in het Soesterkwartier.

Ds. Van der Harst (1951) was voor zijn predikantschap actief als pastoraal-opbouwwerker in Nicaragua. Sinds 1999 is hij als predikant verbonden aan de Emmaüskerk in het Soesterkwartier.

Als voorzitter van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies levert hij een bijdrage aan de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen en slaat hij bruggen tussen mensen met verschillende achtergronden. Daarnaast is hij actief als secretaris van de Hoefhamer- en de Johannastichting, voor minder draagkrachtige Amersfoorters.

In 2015 zette hij het platform 'Amersfoort geeft thuis' op, een platform ten behoeve van vluchtelingen en organiseerde hij verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor deze groep. In het Soesterkwartier is hij onder meer betrokken bij de wijktafels, de herdenking op 4 mei en bij diverse kerk- en wijkactiviteiten.