Gemeenteraad hakt op de valreep knopen door

AMERSFOORT Gedurende een lange, lange vergadering nam de gemeenteraad een indrukwekkend aantal besluiten. Het was de laatste vergadering vóór het reces en tevens de laatste van enkele extra ingelaste avonden. De Amersfoortse politiek had immers veel te bespreken. Het langst stonden de politici stil bij wethouder Hans Buijtelaar en het 'Raadsonderzoek Preventief Toezicht'. Buijtelaar zou de raad, eind 2014, te laat hebben geïnformeerd dat de gemeente onder financieel toezicht van de provincie zou komen te staan. Het debat gaf een déjà vu-gevoel, aangezien de oppositie nogmaals de verwijten uitserveerde en Buijtelaar wederom omstandig de hand in eigen boezem stak.

Jeroen de Valk

De publieke tribune schoot wakker toen Louis de la Combé (PvdA) de oppositiepartij SP verweet dat het kwam met 'stellingen, die uiteraard niet op feiten zijn gebaseerd'. Marijke Jongerman (SP) hoorde daarvan op. ,,Ons verwijt staat zwart op wit in het rapport: de wethouder zei ons dat de begroting op orde was, terwijl hij wist dat dat niet zo was. Wij zijn enkel de boodschapper van het slechte nieuws.''

Uiteindelijk redde de motie van wantrouwen tegen de wethouder het niet aangezien alleen SP, Amersfoort2014 en BPA vóór stemden. Buijtelaar kan dus blijven en na de zomer gelouterd en gebruind aan de slag gaan. Frans Prins (GL) verklaarde aangedaan: ,,De wethouder heeft fouten toegegeven en is bereid te leren. Het vertrouwen is hersteld, wat ons betreft. We moeten aan de slag, en liefst sámen.''

Het college besloot ook dat de Wagenwerkplaats zal worden voorzien van woningen, sport- en buurtvoorzieningen en parkeerplaatsen, zij het met respect voor het groen. Een meerderheid wil tevens dat het hier geplande wooncomplex Soesterhof versneld wordt gerealiseerd.

Noëlle Sanders (D66) brak een lans voor de 'niet-commerciële pioniers' op dit terrein ten noordwesten van het Amersfoortse centraal station. Een motie om hen een soort beschermde status te geven, werd met een meerderheid aangenomen. Zo kan worden voorkomen dat (Rob Molenkamp, SP): ,,Die pioniers met stijgende huren worden geconfronteerd en te horen krijgen dat ze binnen drie maanden hun biezen moeten pakken. We zagen dit gebeuren bij De Nieuwe Stad.''

Er werden ook besluiten genomen over het gebied De Laak Noord; de raad koos vóór de plannen van de gemeente, die voorzien in een 'groen-recreatieve invulling'. Bewoners van het aangrenzende Vathorst hebben daar recht op, zo luidde de consensus. De projectontwikkelaars die er 125 tot 200 woningen willen realiseren, kregen nul op het rekest.

De raad besloot tevens dat de startersregelingen worden voortgezet. Deze regelingen maken het mogelijk voor starters op de woningmarkt om een voordelige lening af te sluiten tot maximaal 35 duizend euro. Astrid Janssen (GL) wilde een duurzaamheids-clausule inbouwen: alleen 'woningen met energielabel C of beter' zouden voor startersleningen in aanmerking mogen komen. Haar voorstel werd bijna unaniem weggestemd. De raad vindt dat de bewoners zelf vast 'mans genoeg zijn' om verbeteringen aan te brengen (Koos Voogt, VVD), en dat haar voorstel het woningaanbod te veel zou beperken (Ben Stoelinga, Amersfoort2014).