• Lex van Lieshout

Gemeenteraad mokkend akkoord met extra miljoen voor gymnasium

AMERSFOORT Het ziet ernaar uit dat het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt een miljoen extra krijgt voor een drastische verbouwing. De meerderheid van de gemeenteraad lijkt in te stemmen met de kostbare operatie én met het voorstel om begin juni de knopen door te hakken. Dit zal dan gebeuren met moties en amendementen, want de oppositie had het nodige aan te merken.

Jeroen de Valk

Het meest uitgesproken zijn de SP en Amersfoort2014. Rob Molenkamp (SP) had op www.duo.nl uitgezocht hoe het aantal leerlingen zich zal ontwikkelen. Uit zijn onderzoek bleek dat dit aantal in de komende tien jaar met 130 leerlingen zal dalen. Hij concludeerde: ,,We gaan dus bouwen voor leegstand. De SP zal tégen stemmen en denkt dat andere scholen het geld harder nodig hebben.'' Wethouder Bertien Houwing liet weten dat dit 'een technische kwestie' was, waar ze zo snel geen antwoord op kon geven.

 

PRIJSSTIJGINGEN Ben Stoelinga (Amersfoort2014) legde de schuld van de vertraging van de verbouwing en de oplopende kosten bij de gemeente. ,,Het gymnasium heeft zich altijd positief opgesteld. Ik scháám mij voor dit college.'' De meerderheid leek echter tevreden te zijn met de antwoorden op schriftelijke vragen, zoals Houwing die vooraf had verstrekt. Het college stelt hierin dat de kosten waren opgelopen door ontwikkelingen die het college niet kon voorzien, zoals de prijsstijgingen in de bouw en noodzakelijke aanpassingen ten bate van het 'beschermd stadsgezicht'. Wel wordt er ijverig nagedacht over kostenbesparende maatregelen, waaronder het goedkoper aanleggen van glazen binnenwanden, een keuken en sportvloeren.

Maarten Flikkema (VVD) was bereid akkoord te gaan met de budgetverhoging, mits de raad maar op de hoogte wordt gehouden gedurende de verbouwig. Want dan kunnen de kosten vast verder oplopen.

Roel Mulder (Actief) sprak zelfs van 'grove fouten', gemaakt door het schoolbestuur of de gemeente. Wat hem betreft, komt er een grondig onderzoek, uit te voeren door een externe partij.