Gemeenteraad wil in gesprek met stad over herstelbegroting

AMERSFOORT Op 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders de conceptbegroting 2015-2018 gepresenteerd. De zogenoemde herstelbegroting omvat maatregelen aan bezuinigingen en inkomstenverhoging oplopend tot 19 miljoen euro in 2018. De gemeenteraad vindt het belangrijk om te horen wat de mensen in de stad van de conceptbegroting vinden en wil er met hen over in gesprek gaan.

Daarom kunnen inwoners en organisaties op dinsdagavond 12 mei vanaf 19.30 uur reageren op de conceptbegroting. De gemeenteraadsleden kunnen de meningen, ideeën en voorstellen van de stad gebruiken bij hun afwegingen om op 2 juni een besluit te nemen over de begroting.

De begroting bestaat uit de volgende onderdelen, waar inwoners en organisaties op kunnen reageren: Bestuur en dienstverlening; Veiligheid en handhaving; Stedelijk beheer en milieu; Sociaal domein; Onderwijs; Sport; Ruimtelijke ontwikkeling; Wijken en wonen; Mobiliteit; Economie en duurzaamheid; Cultuur; Financiën en belastingen.

Er geldt geen vooraf vastgestelde spreektijd voor de inbreng. Hoeveel tijd er voor een begrotingsprogramma wordt gereserveerd, hangt af van de behoefte van de stad. Voor een programma met veel aanmeldingen wordt meer tijd ingepland dan voor een onderwerp met weinig aanmeldingen. Het is de bedoeling dat inwoners en organisaties aangeven wat zij willen bereiken en ook hoe zij dat willen bereiken. Zij worden daarover bevraagd door een gespreksleider, waarna raadsleden met hen in gesprek gaan.

Aanmelden is mogelijk tot aanvang van de vergadering. In verband met het inplannen wordt echter aan inwoners en organisaties gevraagd om zich bij voorkeur vóór maandag 11 mei 15.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie: griffie@amersfoort.nl, tel. 033-4694379.

VERVOLG Na het gesprek met bewoners en organisaties op 12 mei, zijn de algemene beschouwingen op dinsdag 26 mei van 16.00 tot ongeveer 23.00 uur. De raadsleden bespreken dan hun conceptmoties en amendementen met elkaar en het college. Het slotdebat en de besluitvorming zijn op dinsdag 2 juni vanaf 20.30 uur (na het verantwoordingsdebat over de jaarstukken 2014, van 19.30 tot 20.30 uur). De vergaderingen zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Daarnaast zijn de vergaderingen op 26 mei en 2 juni live te volgen via internet: http://amersfoort.raadsinformatie.nl/live.

De conceptbegroting staat op www.amersfoort.nl/begroting. Informatie over de algemene financiële opgave en het preventief financiële toezicht door de provincie Utrecht staat op www.amersfoort.nl/financien.