• De locatie van het geplande zonneveld met links de Bunschoterstraat, rechts de Maatweg en onderaan de Eem.

    Gemeente Amersfoort
  • Rob Molenkamp (midden) debatteerde voor het eerst als eenmansfractie.

    Jeroen de Valk

Gemeenteraad: zonnepanelen mogen desnoods in het groen

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort heeft vergevorderde plannen om een aanzienlijk zonneveld aan te leggen. Het is gepland tussen de Bunschoterstraat en het Meander Medisch Centrum en moet de grootte krijgen van ongeveer vijftien voetbalvelden. Drieduizend gezinnen zouden er al hun stroom van kunnen ontvangen.

Jeroen de Valk

De meeste raadsleden stemmen in met de plannen, zo bleek uit een oriënterende ronde in het stadhuis. Ze staan 'niet te juichen' omdat ze liever geen 'groen opofferen'. Het liefst zien ze zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, maar de gemeente moet nou eenmaal haast maken met de milieu-ambities.

De VVD was tégen; de partij vindt dat hier beter een flinke woonwijk kan verrijzen. De SP en de nieuwe eenmansfractie van Rob Molenkamp waren het eens met een afgevaardigde van Milieudefensie Amersfoort, die betoogde: ,,Zet eerst maar zonnepanelen in de bedrijventerreinen en aan de berm van snelwegen. Daar zijn ze minder storend aanwezig.''

'DODE GROND' Molenkamp debatteerde voor het eerst namens zijn eenmansfractie Natuurlijk Amersfoort. Hij leek de felste tegenstander. ,,Zonnepanelen maken de grond dood. De grond krijgt geen zon en dus groeit er niets meer. De panelen staan er vijftien, twintig jaar; we moeten nog zien hoeveel tijd de natuur daarna nodig heeft om te herstellen.''

De eerste reacties van omwonenden en het ziekenhuis zijn vooralsnog positief. Milieuwethouder Astrid Janssen (GroenLinks) is opgetogen over het initiatief.

BESCHERMDE DIERSOORTEN Projectontwikkelaar Profin Green BV en de gemeente lieten een uitgebreid onderzoek verrichten. Volgens het rapport zullen de aanwezige dieren geen hinder ondervinden van deze grote ingreep. Er worden vleermuizen, dassen en andere beschermde diersoorten aangetroffen, maar die hebben geen verblijfplaats op de weilanden.

Het bestemmingsplan dient wel te worden gewijzigd. De huidige bestemming is 'Agrarisch met waarden'. Met andere woorden: het is fraai boerenland. De gemeenteraad moet nu eerst een verklaring van 'geen bedenkingen' afgeven,  vervolgens wordt het ontwerp zes weken lang ter inzage gelegd voor iedere burger en pas daarna kan een omgevingsvergunning worden verleend.

GREBBELINIE Het terrein heeft niet alleen ecologische waarde; het is ook onderdeel van de Grebbelinie. Deze verdedigingslinie werd gebouwd in de achttiende eeuw maar functioneerde nog steeds in de Tweede Wereldoorlog. De lap grond aan de Maatweg was zó aangelegd, dat het vlot onder water kon worden gezet als de vijand naderde. Het zonneveld krijgt een compacte opstelling, teneinde een onder water gelopen veld te verbeelden.

Bij de planning van zonnevelden bij Vathorst kwamen al snel ontevreden omwonenden naar de stadhuis; hen was een groen uitzicht beloofd, dat opeens zou veranderen in het blauw van velden vol zonnepanelen. Bij de plannen aan de Maatweg worden deze geluiden minder gehoord, al was het maar omdat er vrijwel geen direct omwonenden zijn. Wel bevindt zich, aan de andere kant van de Eem, bedrijventerrein Isselt.