Gerard Groen viert 40-jarig jubilieum

AMERSFOORT Als een volleerd spreekstalmeester sprak Gerard Groen uit Hoogland tegen de genodigden op zijn receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum. Zijn aaneengesloten dienstverband bij de Sociale Verzekeringbank (SVB) en de gemeente Amersfoort zorgden voor dit jubileum. Voor het vieren daarvan week hij overigens uit naar het partycentrum de Elzenhoeve in buurgemeente Nijkerk. Het werd een bijzonder gezellige bijeenkomst waar zowel de jubilaris als de bezoekers met plezier aan terug zullen denken.