• Bert Vos

Gezamenlijk front tegen komst coffeeshop

AMERSFOORT De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de komst van een coffeeshop in villa Härtel aan de Snouckaertlaan, is inmiddels verlopen. Namens enkele tientallen omwonenden heeft advocaat Joost-Joris van Doleweerd bezwaar ingediend bij de gemeente tegen de komst. In een woonstraat met een bioscoop met kindermatinée, huiswerkinstituten, muzieklessen, een sportschool en twee onderwijsinstellingen in de buurt, is dit een heel slecht gekozen locatie."

Bert Vos

Twee weken geleden werd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de VUE-bioscoop besloten dat De Nederberg één front gaat vormen tegen de komst van de coffeeshop. ,,Ook nog eens in zo'n mooi monumentaal pand. Dit is een chique buurt, dat willen we zo houden. Naast de uitstraling van zo'n gelegenheid gaat de waarde van het onroerend goed achteruit en ik vrees voor de verkeersveiligheid. Ook is het een buurt waar veel jongeren komen. Naast dit bezwaarschrift zijn er meer partijen die zich verzetten tegen de plannen. Zoals de Vereniging van Eigenaren 'De Plataan' van het wooncomplex aan de overkant", aldus woordvoerder Han Hengeveld.

ARGUMENTEN De vergunning voor het wietcafé is weliswaar al verstrekt maar de buurt legt zich er niet bij neer. ,,Wij hebben goede argumenten waarom het niet kan doorgaan," zegt Van Doleweerd. Wat volgens hem juridisch het zwaarst weegt, is de afstand tot twee onderwijsinstituten. Het Luzac-college aan de Zonnehof en Mbo-opleiding Klooser aan de Stadsring. Volgens burgemeester Bolsius liggen die net buiten de gedoogzone van 250 meter. ,,Wij hebben een landmeetinstituut in de arm genomen om de exacte afstand te meten. Juridisch gezien is dit een keihard argument dat je kunt aanvoeren. Ook over andere zaken is niet goed nagedacht, daar mag Bolsius uitleg over geven", aldus de advocaat. Dat de gemeente beargumenteert dat de Snouckaertlaan voor het overgrote deel geen woonstraat is en dat het pand een horecabestemming heeft, is geen reden om hier een coffeeshop te vestigen. Dat is het standpunt van de bewoners en het advocatenkantoor. ,,Het gaat over meer punten dan alleen de afstand, dat hebben we goed uitgeplozen."

VERTRAGINGSTACTIEK Ondertussen heeft de CDA-fractie, die faliekant tegen is, aangekondigd dat ze een landmetingsbureau inschakelt. Die gaat de afstand tussen de school en de villa opnieuw opmeten. Hengeveld wijst erop dat er geen sprake is van vertragingstactieken. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat we voldoende in huis hebben om dit plan tegen te houden. Laat die coffeeshophouder maar naar het industrieterrein gaan. Geen parkeerproblemen, weinig overlast en minder verkeer." De beloften van de uitbater, dat er geen overlast in buurt wordt veroorzaakt en dat een portier alles in de gaten houdt, daar hebben de Nederberg-bewoners weinig vertrouwen in. ,,Een coffeeshop roept weerstand op. Soms terecht, soms onterecht. In dit geval is het terecht", aldus een stellige Van Doleweerd.

De gemeente houdt op 7 juli een hoorzitting waar tegenstanders hun bezwaren kunnen toelichten.