• Goed scheiden doe je voor de kinderen.

    Bianca van der Linden-Snel

Goed scheiden voor de kinderen

NIEUWLAND/VATHORST Het is niet de scheiding zelf die kinderen de grootste problemen bezorgt, maar de manier waarop ouders met elkaar en met de kinderen omgaan. Als ouder maak je het verschil.

Bianca van der Linden-Snel

,,Door goed met elkaar om te gaan, bied je kinderen de ruimte om van beide ouders te houden. Ze kunnen zich vrij voelen om met beide ouders contact te hebben en om bij de ene ouder over de andere ouder te praten. Ze hoeven niet te kiezen en er is geen loyaliteitsconflict. Dit alles draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van een kind. Als je afwijzend over de andere ouder praat, wijs je indirect voor vijftig procent je kind af. Kwaadspreken over de ex belemmert een kind in zijn/haar ontwikkeling, zorgt voor veel stress en levert een negatief zelfbeeld op. Uit onderzoek is gebleken dat chronische conflicten tussen ex-partners leidt tot gedragsproblemen, oudervervreemding, loyaliteitsconflicten en een lager opleidingsniveau bij kinderen" zegt Simone Untersalmberger, kinder-, gezin- en stiefplancoach en kinderbehartiger. In haar praktijk Goed Gezind begeleidt ze kinderen van gescheiden ouders en samengestelde gezinnen.

SCHEIDEN Dat dat niet altijd makkelijk is zal menig gescheiden ouder bevestigen. Evelien en Leo hebben voor hun twee zonen (6 en 9 jaar oud) een goede omgangsvorm gevonden. ,,Uiteraard was dat, zeker in het begin, niet makkelijk. Ik was twintig weken zwanger van onze tweede zoon toen we besloten te gaan scheiden. Er komt een boel op je af, een andere woning zoeken, een scheiding regelen. In diezelfde tijd overleed ook de moeder van Leo. Daarnaast kwam ik hoogzwanger op de hartbewaking terecht. Het was de zwaarste periode in mijn leven. Ik heb mijn emoties en boosheid echt opzij moeten zetten in het belang van de kinderen" zegt Evelien.

CO-OUDER Leo vervolgt: ,,Co-ouderschap was voor ons gelijk helder. Ik heb de jeugd van mijn dochter uit een eerder huwelijk geheel gemist. Dat wilde ik nu te allen tijden voorkomen. Ik wilde overal bij betrokken zijn. Samen zijn we op zoek gegaan naar een andere woning voor haar en de kinderen, ik wilde zeker weten dat ze goed terecht kwamen. Ik had een andere partner en na een tijd kreeg Evelien kreeg ook een nieuwe partner. Dan kun je het met iemand delen, dat heeft zeker geholpen met de verwerking. Wij zijn beiden de ouders en zullen altijd deel uitmaken van hun leven. Hun belang is het belangrijkste."

,,Zo vieren we dus gerust samen een verjaardag of een andere mijlpaal. Zo hopen we ook te voorkomen dat we verwende kinderen krijgen. We overleggen veel over de opvoeding maar respecteren elkaar en de regels en grenzen van elk huis. Inmiddels hebben de jongens bij mij twee stiefbroers erbij en bij Leo krijgen ze alleen alle aandacht. Er zijn geen geheimen, alles wordt besproken. Ze hebben het bij ons beiden goed. Dat besef alleen al geeft zoveel rust" aldus Evelien.