• Veel groene inspiratie op de Groen-doet-je-goed-Markt.

    Hans Niezen

Groene Raad: 'Schothorst nog verder vergroenen'

SCHOTHORST In Winkelcentrum Schothorst was zaterdag 6 april de Groen-doet-je-goed-Markt. Een markt die georganiseerd werd door de Groene Raad Schothorst. De markt was het eerste verjaardagsfeestje van de Groene Raad én een manier om zijn bestaan aan de hele wijk zichtbaar te maken.

In zijn éénjarig bestaan heeft de Groene Raad behoorlijk aan de 'groene' weg getimmerd. Zo zijn er inmiddels twee bomenwandelingen door de wijk uitgezet en heeft de Groene Raad zich ontwikkeld tot een samenwerkingspartner van de Wijkraad, de gemeente Amersfoort en bewoners, die in hun eigen omgeving meer groen willen zien. En die bewoners zijn er: tijdens de markt meldden enkele bewoners zich met een groen plan. Voor een fijne wijk is groen onontbeerlijk. Gelukkig ís Schothorst al een groene wijk. Dát groen wil de Groene Raad groen houden en onder ieders aandacht brengen. Ook wil de Groene Raad Schothorst verder vergroenen. Het groen in de wijk is namelijk niet zo eerlijk verdeeld. Er zijn straten, waar maar weinig groen is. Ook het winkelcentrum kan meer groen gebruiken. Meer groen in de wijk is nodig en nuttig, want groen beschermt tegen de nadelen van het veranderende klimaat en doet veel meer: het zuivert de lucht, maakt mensen vrolijk én nodigt uit om naar buiten te gaan.

WIJKAVOND Op de druk bezochte wijkavond van 28 maart was het werk van de Groene Raad één van de gespreksonderwerpen. Maar er was meer groen op de agenda. Zo vertelde de gemeente over de mogelijkheden om de openbare ruimte meer naar je eigen groene hand te zetten, werd er verteld over het Kruidenrijk Beheer dat de gemeente invoert om de biodiversiteit in de stad te vergroten; stond natuurlijk het project Schothorst Aardgasvrij even centraal; kwam het speelplekkenplan ter sprake én kwam het veranderende klimaat aan de orde. Veel bewoners maken zich zorgen over de ernstige wateroverlast die bij Station Schothorst ontstaat na een heftige hoosbui. Diezelfde avond ontstond dan ook het idee om een bijeenkomst te houden over wat er gedaan kan worden om wateroverlast te voorkomen.

SPEELPLEKKEN Ook het speelplekkenplan biedt mogelijkheden voor meer groen in de buurt. De gemeente betrekt buurtbewoners actief bij het maken van plannen. Slimme bewoners wachten echter niet op een uitnodiging van de gemeente en bundelen nu al hun krachten om de buurt van hun dromen te realiseren. Zo zijn de bewoners rond de 'gelukspleintjes' bij de Eva Bonheurstraat al in druk overleg met de gemeente over de inrichting van hun speelplek en praten buurtbewoners van de Roos van Dekamastraat met de gemeente over het transformeren van hun speelplek tot een wijktuin. Meer informatie over het speelplekkenplan op www.amersfoort.nl/spelen en per mail via spelen@amersfoort.nl.

Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door de wijkraad van Schothorst, Zielhorst en De Hoef.

Groene raad: groeneraad@inschothorst.nl

Schothorst: www.inschothorst.nl wijkraadschothorst@gmail.com
Zielhorst: www.wijkzielhorst.nl wbt@wijkzielhorst.nl