• demonstranten met spandoeken in de raadszaal.

    Jeroen de Valk

GroenLinks vecht niet langer tegen rondweg

AMERSFOORT De westelijke ontsluiting leek even terug op de politieke agenda dankzij de SP, die er een uitgebreide raadsvergadering voor had gepland. Totdat GroenLinks (GL) aan het einde van het zoveelste debat over dit onderwerp het woord nam en een paar simpele mededelingen deed. Door de vorige gemeenteraad was de aanleg van de omstreden rondweg goedgekeurd, zo liet Dillian Hos (GL) weten, en gezien de samenstelling van de huidige gemeenteraad is die meerderheid er nog steeds. Dus waarom gaan we opnieuw in debat? 

Jeroen de Valk 

Waarmee Hos maar wilde zeggen: als er een grote meerderheid is, dan respecteert GroenLinks die. Dan zullen de Groenen er niet dwars vóór gaan liggen.

Een belangrijk signaal voor wie de coalitievorming volgt. De beoogde coalitie bestaat uit VVD, D66, CU en GL. De laatste partij is altijd tégen de rondweg geweest, de anderen zijn nadrukkelijk vóór. Maar GroenLinks wil kennelijk graag in deze coalitie worden opgenomen, en maakt hier dus geen 'breekpunt' van.

MOEIZAAM PROCES De aanwezigheid van breekpunten wordt vermoed, aangezien de vorming van de coalitie in Amersfoort een moeizaam proces lijkt. In omliggende gemeentes zoals Leusden, Baarn en Nijkerk is de coalitie in kannen en kruiken, maar in Amersfoort gaat dit nog zeker enkele weken duren.

Dit laatste blijkt uit een recent bericht op de site van de gemeente Amersfoort: ,,Komende weken wordt gesproken over inclusieve samenleving en duurzaamheid. Hiervoor wordt zowel expertise uit de gemeentelijke organisatie als externe expertise betrokken.''

Die 'duurzaamheid' kan wel eens betrekking hebben op de westelijke ontsluiting, die immers volgens tegenstanders voor de nodige milieuverontreiniging gaat zorgen, terwijl groene plekken en duizenden bomen ervoor moeten wijken. En daar zijn dan ook nog 'externe' deskundigen voor nodig? Dat schiet niet op.

DENK Maar GroenLinks stelt zich dus coöperatief op. Hardliners zullen de Groenen een gebrek aan ruggengraat verwijten, anderen zullen zeggen: dít zijn de regels van het spel. Als een meerderheid ook na veel wikken en wegen iets wil, is zo'n zoveelste rondweg-debat vooral een herhaling van zetten.

Tahsin Bülbül (DENK) verwoordde het zó: ,,Deze SP-motie zorgt alleen voor vertraging en extra kosten.'' Jan de van der Schueren (CDA) liet weten niet overtuigd te zijn van 'het nut en de noodzaak' van de westelijke ontsluiting. Echter: het zou getuigen van 'onbehoorlijk bestuur' om de eerder genomen besluiten terug te draaien, en dan ook nog in zo'n laat stadium.

Ralph Langendam (BPA) en Menno Fousert (Amersfoort2014) hielden vast aan hun partijstandpunt: ze willen geen rondweg, wat anderen ook mogen zeggen. Die anderen waren vrijwel allemaal vóór, en dat al vele jaren. Ja, er moeten bomen worden gekapt, en ja, het kost al gauw zo'n zeventig miljoen, maar waar gehakt wordt, vallen spaanders.

ZONNEKLEPPEN Rob Molenkamp (SP) had het debat aangezwengeld met de vertrouwde argumenten. Enkele daarvan: de bouwkosten stijgen en kunnen dus wel eens voor een fikse overschrijding zorgen. De verkeersdrukte in het westelijke deel van de stad zou sinds het sluiten van ziekenhuis De Lichtenberg met veertig procent zijn afgenomen, hetgeen de aanleg overbodig zou maken.

Voorstanders zeiden dat de kosten goed zullen worden 'gemonitord', zodat de raad niet voor verrassingen komt te staan. Rondweg-fans uit de buurt droegen hun standpunt uit als inspreker en zelfs met spandoeken op de bomvolle publieke tribune: ,,WO is top! / Waar wachten we nog op.'' Ze droegen er ook nog passende zonnekleppen bij. Het leek wel verkiezingstijd.