• Arjan Klaver

Groot aantal monumentale panden in de verkoop

AMERSFOORT Voor de komende  jaarwisseling wordt duidelijk welke partij de miljoenen heeft neergelegd voor de 152 monumentale panden met in totaal 530 verhuurbare eenheden in Utrecht en Amersfoort die nu nog in bezit zijn van de corporaties Alliantie en Mitros. ,,Ik kan zeggen dat de interesse alle verwachtingen overtreffen."

Arjan Klaver

Dit zegt Rob van Ree, directeur van de Stadsherstel Midden-Nederland NV met Alliantie en Mitros als aandeelhouder. Deze organisatie is verantwoordelijk voor behoud van binnenstedelijke, monumentale panden.

,,Een derde staat in Utrecht en de rest in de keistad", weet Van Ree in zijn werkruimte onder het dak van 'Stad van Cahen'. Zowel kennisorganisatie Stadsherstel Midden-Nederland als dit gebouw maken onderdeel uit van de uitverkoop.

KOSTBAAR Het beheren van monumenten is een specialisme en een kostbare zaak. Volgens de Woningwet 2015 is het ook geen kerntaak voor corporaties. Woningcorporaties moeten zich uitsluitend richten op bouwen, verhuren en beheren van betaalbare woningen. Ergo, de nieuwe Woningwet staat dat corporaties commerciële en maatschappelijke activiteiten van elkaar moeten scheiden. Het geld dat nodig is om het monumentaal bezit goed te blijven onderhouden, moet en mag dus niet worden opgebracht door huurders van in dit geval Alliantie en Mitros met lage inkomens.

TOEKOMST ,,Daarbij vinden wij het uiteraard wel belangrijk dat de huidige huurders in de monumenten kunnen blijven wonen of werken", vervolgt Van Ree. ,,Ook moeten de historische panden met zorg bewaard blijven voor toekomstige generaties. Wij hebben het volste vertrouwen dat er een nieuwe eigenaar wordt gevonden aan wie wij de zorg voor huurders en monumenten met een gerust hart kunnen overlaten en waarbij ook voldoende aandacht wordt gegeven aan het leefmilieu van de binnenstad."

LIEFHEBBER Ruim een maand geleden is de website www.zorgvoor152monumenten.nl online gezet om de appetijt van de potentiële kopers te wekken. Uiteraard heeft de verkopende partij duidelijke restricties bepaald. Zo moet de koper een liefhebber zijn van monumentaal erfgoed aan wie de genoemde corporaties de zorg over onze monumenten en huurders met een gerust hart kunnen overlaten.

VISIE ,,De lange termijn visie van de toekomstige koper op beheer en exploitatie van de portefeuille is voor ons minstens zo belangrijk als het overnamebedrag", stelt Van Ree. ,,Bij voorkeur wordt het een partij met kennis en ervaring van het beheer en exploitatie van monumenten, met een aantoonbaar hart voor cultureel erfgoed en de wens om de portefeuille in stand te willen houden. De verkoop van Stadsherstel wordt begeleid door Deloitte Real Estate & Partnerships. Dat betekent dat de kopende partij behoorlijk wordt doorgelicht op onder meer haar solvabiliteit en de herkomst van het vermogen."

AMBITIE En de huurders? Die zijn volgens Van Ree eerder dit jaar geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. Voor hen zal er in principe weinig veranderen, de bestaande huurcontracten worden gerespecteerd en lopen gewoon door. Inmiddels hebben veel partijen hun interesse getoond.

,,Er zitten goede partijen tussen. We hebben de ambitie om de nieuwe eigenaar voor 1 januari 2018 te presenteren."