• Wijkbewoners protesteren tegen het invoeren van betaald parkeren.

    Jeroen de Valk

Groot deel Vermeerkwartier krijgt vergunning-parkeren

AMERSFOORT Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten om vergunning-parkeren in te voeren in een groot deel van het Vermeerkwartier. Het gaat het om de driehoek die op de plattegrond wordt gevormd door de links de Vermeerstraat, rechts de Rubensstraat en onderaan de Johannes Bosboomstraat.  

Jeroen de Valk

Deze  beslissing kon pas na veel mitsen en maren worden genomen. Parkeermaatregelen gaan gepaard met emoties, en menigmaal was de publieke tribune dan ook gevuld met buurtbewoners die ergens bijzonder vóór of tégen waren.

Het college wilde hier eerst in slechts een beperkt gebied vergunning-parkeren invoeren. Bewoners van aangrenzende straten klaagden daarop dat al die auto's nu vast naar hun parkeerplaatsen zouden uitwijken. Daarop volgde een onderzoek naar uitbreiding, waarbij ook - op aandringen van de gemeenteraad - de buurtbewoners nog eens extra werden gehoord.

WATERBEDEFFECT Wethouder Hans Buijtelaar stelde voor: een uitbreiding van de vergunningswijk tot de Memlingstraat. D66 vond dit nog niet genoeg en ging nóg verder naar het zuiden: naar de Bosboomstraat dus. Hiermee is een aanzienlijk deel van het Vermeerkwartier van vergunning-parkeren voorzien.

Cynici twijfelen aan deze maatregelen vanwege het 'waterbedeffect'. Wie niet in straat A kan parkeren, gaat naar straat B. Is dat ook al verboden terrein, dan ga je naar straat C. Wat begon als een simpel voorstel - voorkom dat bewoners hun auto niet meer in hun straat kwijt kunnen - wordt zo een eindeloze discussie. 

STOEP Een sub-onderwerp in deze heikele kwestie is het (deels) op de stoep parkeren in de Memlingstraat. Het gebeurt al zonder veel problemen en zo wordt extra parkeerruime geschapen, zeggen voorstanders. Tegenstanders betogen dat er te weinig ruimte zou overblijven voor onder meer kinderwagens en rolstoelen. De raad besloot dit stoepparkeren niet officieel toe te staan, maar slechts te blijven gedogen.

Het college realiseert zich dat er - onlangs de genomen beslissingen - nog veel te zeggen is over parkeren in de stad. Er zal na de zomer dan ook worden gewerkt aan een 'parkeervisie', ofwel een grondige planning voor de komende jaren en de héle stad.

(Artikel gaat verder onder de foto).

WANHOOP Een zekere wanhoop was alvast te horen in de commentaren van de fracties. Lijst Molenkamp (zo heet voorlopig de nieuwe eenmansfractie van Rob Molenkamp) verzuchtte dat zijn mailbox volloopt naar aanleiding van dit onderwerp. Het CDA sprak van een 'postzegelplannetje' dat nóóit iedereen tevreden zal stellen. De BPA voorspelde: ,,Volgend jaar zitten we hier wéér over dat parkeren te praten.''

De SP klaagde: ,,We discussiëren zo verschrikkelijk lang over drie straten. Dat wordt nog wat, als we in dit tempo de hele stad gaan doornemen.'' Amersfoort2014 sprak van 'dweilen met de kraan open'. De fracties voorspelden dat vroeg of laat bewoners nét buiten het vergunning-gebied zich zullen gaan roeren, zodra daar al die vreemde auto's voor de deur komen te staan.

De meerderheid waarmee het voorstel werd aangenomen, was krap: 23 voor, 16 tegen.