• BDU Media

Groot onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in Amersfoort

AMERSFOORT Deze week ontvangen ruim tienduizend Amersfoorters een brief van de gemeente. Hierin vraagt de gemeente om mee te doen aan een onderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de stad. Door het onderzoek wordt in kaart gebracht wat inwoners van hun buurt, de voorzieningen, de sfeer en het onderhoud vinden, welke problemen zij ervaren in hun wijk en wat de gemeente daar aan zou kunnen doen.

„De uitkomsten helpen het gemeentebestuur om goede keuzes te maken voor de stad en daarmee een bijdrage te leveren aan een stad waarin het goed en veilig wonen en werken is", aldus de gemeente.

Niet iedereen krijgt de brief. De gemeente hoopt dat inwoners die de brief wel ontvangen, de moeite willen nemen om de vragenlijst in te vullen. Dat kan op een computer of op papier. In februari 2018 worden de eerste uitkomsten verwacht. Deze zijn dan te vinden op de website.