• Robert Vos

Grote reorganisatie Onderwijsgroep Amersfoort

AMERSFOORT (ANP) De Onderwijsgroep Amersfoort is van plan een grote reorganisatie door te voeren, mede als gevolg van teruglopende leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs en aanhoudende verliezen.

Volgens een reorganisatieplan, waar het personeel van op de hoogte is gebracht, wordt het aantal voltijds arbeidsplaatsen in twee jaar met twee derde teruggebracht, van 195 naar 66. Daarnaast worden er scholen samengevoegd of ondergebracht bij andere onderwijsinstellingen. De groep heeft scholen voor special onderwijs in Amersfoort, Ermelo, Zeist, Maarsbergen en Huizen.

In het reorganisatieplan staat dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in de afgelopen vier jaar met 20 procent gedaald. ,,Bij ongewijzigd beleid zal het tekort in twee jaar tijd oplopen tot ruim 2,5 miljoen euro.'' De directie van de Onderwijsgroep Amersfoort wil geen inhoudelijk commentaar geven.