Gym XL mag nu echt denken aan nieuwe turnhal 

AMERSFOORT Naar verwachting kan Gym XL vanaf de zomer van 2016 gaan sporten in een nieuw te bouwen turnhal in Vathorst. Dinsdagavond stemde het college van burgemeester en wethouders in met het plan.

 

Jeroen van der Veer

 

Het afgelopen jaar is achter de schermen hard gewerkt om de plannen definitief te maken. Nu het bouwplan klaar is en de financiën rond zijn, door eigen inbreng van de vereniging en de bijdrage van de gemeente, kan begint 2016 worden gestart met de bouw.

 

Ook de gemeente rijkt zijn hand uit, door financieel gerant te staan en er wordt aan stichting Turn Inn, die de nieuwe turnhal gaat exploiteren, subsidie verstrekt om realisatie mogelijk te maken.

 

Momenteel is Gym XL gevestigd in de Van Bekkumhal in Hooglanderveen. De tijdelijke locatie gaat gesloopt worden om woningbouw te realiseren. Samen met de turnvereniging heeft de gemeente de afgelopen periode naar een geschikte locatie gezocht. Deze is nu gevonden, dicht bij het station in Laak 3. 

 

Sport- en wijkwethouder Hans Buijtelaar: ,,Op de nieuwe plek komt straks een prachtige turn- en gymhal met alle moderne faciliteiten die daarbij horen. Naast training is de hal ook geschikt voor het organiseren van wedstrijden door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De accommodatie is een belangrijke aanwinst voor Vathorst en vervult een belangrijke rol in het sportbeleid om zoveel mogelijk Amersfoorters te laten sporten."