• Is er een knal te horen, dan ontvangen de BOA's een melding op hun gsm.

    RoosKoole

Harde knallen worden gemonitord

AMERSFOORT De gemeente gaat na dit kalenderjaar bekijken of zij langer doorgaat met de vuurwerkdetectiesystemen die in de Amersfoort hangen. Dit jaar hangen de systemen opnieuw op diverse plekken in Vathorst en Nieuwland en daarna zal een evaluatie gehouden worden over het effect op het aanpakken van vuurwerkoverlast.

Jeroen van der Veer

Het systeem is sinds het begin van deze maand weer geactiveerd en wordt voor het vijfde jaar toegepast in de gemeente. Hierbij krijgen buitengewone opsporingsambtenaren een melding op hun telefoon als er in de buurt van het apparaat een knal wordt waargenomen. ,,Maar", zegt gemeente woordvoerder Leonie Scholten. ,,Het systeem is niet enkel en alleen bedoeld om jongeren op heterdaad te betrappen."

DRIE SENSOREN Het plaatsen van de sensoren helpt de handhavingscapaciteit effectief en efficiënt in te zetten. Met de gegevens die tot nu toe verzamelt zijn, hoopt de gemeente inzicht te krijgen over de tijden waarop vuurwerk wordt afgestoken, maar ook vooral de hoeveelheden en op welke locaties.

Het systeem werkt eigenlijk vrij eenvoudig. Op diverse plekken in Nieuwland en Vathorst hangen de sensoren en als er tegelijk op drie plekken door een luide knal een sensor wordt geactiveerd, krijgen de BOA's een melding op hun smartphone.

Daarop is dan te zien welke sensoren zijn geactiveerd en door de driehoek die hierdoor ontstaat, is op de meter nauwkeurig te zien waar de knal was. ,,Soms gaan de handhavers er dan op af, maar dat is niet de voornaamste reden van het gebruik van de systemen. We willen vooral de patronen herkennen."

WIJKEN De reden dat de vuurwerkdetectiesystemen actief zijn in de wijken Vathorst en Nieuwland heeft volgens Scholten te maken met het feit dat daar de afgelopen jaren de meeste overlast vandaan is gekomen. Daarnaast is de proef met de sensoren daar begonnen en om zo'n goed mogelijk beeld te krijgen, is het de bedoeling dat ze op dezelfde plek blijven hangen.

Waar de systemen zijn geplaatst, wil de gemeente niet vertellen. ,,Ze hangen vaak op hoge gebouwen en zijn vanaf de straat moeilijk te zien of te herkennen."

OVERLAST Ook dit jaar zijn alweer diverse harde knallen gemeld. Toch wil de gemeente benadrukken dat bij (vuurwerk)overlast melding moet worden gemaakt. Dit kan bij de gemeente, maar ook bij de politie. ,,Alleen op die manier kunnen er aanhoudingen worden verricht op heterdaad. Anders is het heel moeilijk om iemand te linken aan een luidde knal. Melden loont echt."

EVALUATIE MET DIVERSE PARTIJEN Met enkele andere gemeentes begon Amersfoort vijf jaar geleden met de proef en nog altijd zit het in een zogenoemde 'testfase'. ,,Door cijfers van voorgaande jaren, kunnen wij de BOA's dit jaar nog effectiever inzetten. Na de jaarwisseling volgt een evaluatie met diverse partijen en dan bekijken we of wij ook volgend jaar de systemen gaan inzetten."