Herstel dak Sportfondsenbad

AMERSFOORT Het dak van het sportfondsenbad in Amersfoort wordt hersteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 9 juni 2015 daartoe besloten. De werkzaamheden starten binnenkort en duren ongeveer tien weken. SRO verwacht dat het Torenbad weer open is als het nieuwe zwemseizoen begint.

Op 5 mei is een deel van de dakbedekking van het Sportfondsenbad afgewaaid. Het Torenbad werd gesloten en ook de directe omgeving is afgezet. Nadere inspecties hebben uitgewezen dat de constructie van het dak in slechtere staat is dan op basis van de meest recente inspecties en de grootonderhoudswerkzaamheden in 2010 verwacht kon worden. Dat was ook de reden van het loslaten van de dakplaat.

Afgelopen weken zijn verschillende oplossingen bekeken. Omdat het zwembad over twee jaar verhuist naar het sportcomplex Hogekwartier is ook een alternatief om te slopen bekeken. Dit alternatief blijkt naast hoge kosten en omzetderving voor SRO te veel negatieve gevolgen te hebben voor de leden van de verenigingen.

Vooruitlopend op de werkzaamheden heeft SRO vorige week de dakbedekking van het Torenbad met spanbanden vastgezet, zodat het parkeerterrein weer veilig gebruikt kan worden. De hekken zijn inmiddels weer weg.