• Raadslid Youssef El-Messaoudi.

    Gemeente Amersfoort

Het Klokhuis kampt met jongerenoverlast

AMERSFOORT Amersfoort gaat gebukt onder overlast van jongeren. De problemen houden aan en het gaat van 'generatie op generatie en van burgemeester op burgemeester'. 

Jeroen de Valk

Raadslid Youssef El-Messaoudi (PvdA) hanteerde grote woorden in een debat in het stadhuis. De directe aanleiding waren ongeregeldheden in de wijk Randenbroek. Volgens hem ontbreekt het aan een structureel beleid dat werkelijk een einde gaat maken aan de overlast.

DALEND Zijn woorden werden niet door iedereen beaamd. Burgemeester Lucas Bolsius constateerde dat de misdaadcijfers in Amersfoort dalende zijn en dat het aantal overlast bezorgende groepen eveneens is afgenomen. En áls er een keer wat gebeurt, 'zitten we er bovenop', zei Bolsius.

JEUGDPLAN De burgemeester verwees daarbij naar het hinderlijke gehang bij het Eemhuis en op de ijsbanen. In deze gevallen werd meteen een 'totaalaanpak' ingezet waarbij ook de scholen en de ouders werden betrokken. Bolsius bleek niettemin bereid een nieuw jeugdplan te laten opstellen. Dit zou circa april volgend jaar kunnen worden gepresenteerd.

MELDEN Twee aanwezige wijkagenten uit Randenbroek kwamen al met suggesties. Zo zien ze graag dat burgers vaker en sneller melding maken van overlast, zodat er meteen kan worden ingegrepen. De grootste lastposten bleken al in beeld te zijn: één zit vast, een tweede wacht op een oproep om voor de rechter te verschijnen en een derde is omringd door hulpverleners, teneinde verder afglijden te voorkomen.

Ans Mers van wijkcentrum Het Klokhuis in deze wijk hamerde er op dat er sneller contact moet worden opgenomen met de ouders van jongeren.

Bolsius vindt voorlichting belangrijk: hoe vind je de juiste toon om jongeren aan te spreken? Dankzij passende communicatie zou de overlast rond het Eemhuis zijn verminderd.

HONDSBRUTAAL Uiteindeljik beaamden alle aanwezigen dat de problemen rond Het Klokhuis de spuigaten uitlopen. Mers sprak van hondsbrutale jongeren die rommel achterlaten en vernielingen aanrichten. Jongerenwerker Khasai Rahimian wist het even ook niet meer. ,,Ik krijg ze niet binnen; ze gaan liever naar een plek waar geen volwassenen zijn die ze in de gaten houden.''