• Cor Oosterbeek

Het Rijk en Amersfoort zoeken samenwerking

AMERSFOORT Amersfoort groeit hard, heel hard. In 1990 telde de stad nog 100.000 inwoners, maar in 2030 zijn dat er al 180.000. Dat vraagt om slimme aanpassingen. ,,Amersfoort wil immers een stad zijn en blijven van iedereen. Zo bouwen we de komende jaren 13.000 woningen bij en willen we in 2030 CO-neutraal zijn. Dit zijn ambitieuze doelstellingen die in een goede balans moeten worden uitgevoerd om de stad prettig en leefbaar te houden'', aldus de gemeente in een persbericht. ,,Amersfoort neemt hierin zelf op veel gebieden initiatief en trekt graag waar mogelijk op met het Rijk en Provincie. Nu en in de toekomst.'' Dat heeft de gemeente kenbaar gemaakt aan minister Kajsa Ollongren bij haar bezoek aan Amersfoort.

Veel nieuwe inwoners uit Amersfoort komen uit de Randstad waar de prijzen al langer fors stijgen. ,,De nieuwe inwoners vallen op Amersfoort vanwege de centrale ligging, de historische binnenstad en de groene voorzieningen'', aldus de gemeente. Maar dat heeft ook een keerzijde: ,,Amersfoort staat in de top 10 van de meest verhitte woningmarkten. Dit zorgt voor verdringing op de woningmarkt met als resultaat dat de dikte van de portemonnee de toegang tot de Amersfoortse woningen bepaalt.''

35%-NORM Met name lage- en middeninkomens worden op deze manier verdrongen van de Amersfoortse woningmarkt. ,,Daarom zet Amersfoort in op een 35% norm voor sociale woningen bij nieuwe projecten. En in de vrije sector maakt vooral de hoge m2 prijs de woningmarkt ontoegankelijk voor deze groep. Amersfoort wil graag een wettelijk instrument dat het mogelijk maakt om zowel voor lage- als middeninkomens passende woningen te bouwen en kwaliteitseisen te stellen aan ontwikkelaars. Dit omdat Amersfoort weinig eigen grondposities heeft en daardoor op nieuwe plekken vaak alleen de marktpartijen aan bod komen.''

LANDELIJKE STEUN Amersfoort bouwt tot 2030 13.000 woningen bij. ,,Dat is een fikse opgave. Amersfoort heeft relatief weinig gemeentelijke grondposities en de woningbouwopgave verhoogt de druk op de bestaande infrastructuur en de begroting van de gemeente. Een goed voorbeeld is het gebied de 'Kop van Isselt', waar het afvalbrengstation ROVA eerst moet worden verplaatst om de beoogde 1500 woningen in dit gebied te realiseren. Dit kost veel geld, zoveel geld dat het niet mogelijk is voor Amersfoort om dit zelfstandig te realiseren. Daarnaast moet ook de rotonde 'Nieuwe Poort' worden aangepast om de druk op de infrastructuur te verlagen. Deze aanpassingen zijn door een expertteam geschat op tientallen miljoenen.''

KANSEN Nieuwbouw biedt ook kansen waar de stad van mee kan profiteren. ,,Bijvoorbeeld als nieuwbouw in de stad wordt gebruikt om energie op te wekken voor de bestaande stad. Amersfoort heeft daarbij behoefte aan een plus in de regelgeving. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op energieleverende bouw en het wegnemen van regels die het opwekken van energie belemmeren of ontmoedigen.''

ALTERNATIEVEN Het college kijkt naar alternatieven om de groei van Amersfoort goed te begeleiden. ,,Het bezoek van minister Ollongren aan het congres 'Dag van de Stad' met Amersfoort als 'good practice' sluit daar mooi op aan. Amersfoort kan veel zelf maar heeft op onderwerpen ook steun van het Rijk nodig. Dit kan zijn door het delen van kennis en netwerk of door het bieden van extra budget. Een mooie samenwerking die al bestaat is de verkeersdruk verminderen met behulp van de zogenoemde City deal 'Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling'. In de toekomst slaan Amersfoort en het Rijk vaker de handen ineen'', besluit de gemeente.