• Directeur van woonzorginitiatief Het Seminarie: ,,De uitdaging blijft om die kwaliteit van zorg te blijven geven die nodig is voor onze bewoners.''

    Bert Vos

Het Seminarie gaat nieuwe levensfase in

AMERSFOORT ,,Je zou als senior hier moeten komen wonen als je nog redelijk mobiel en fit bent. Dan kun je optimaal genieten van deze mooie locatie en met de rollator zo naar de binnenstad wandelen." Dat vindt Annet Geijtenbeek, directeur van woonzorginitiatief Het Seminarie, gevestigd in een historisch pand aan Muurhuizen.

Bert Vos

Het initiatief is anderhalf jaar geleden gestart door Emil Scheerder en compagnon Jan Willem Aalderink, twee Amersfoortse maatschappelijk bevlogen ondernemers. Het tweetal staat ook aan de wieg van restaurant De Onthaasting, waar mensen met een verstandelijke beperking in de bediening werken. Ooit zat op deze locatie het Oud-Katholieke Seminarie. Nu maakt het deel uit van de Stad van Cahen. Een modern architectonisch bouwwerk dat dienstdoet als ontmoetingsruimte, met aan weerszijden gangen met sfeervolle woonvertrekken, die de ambiance van een klooster uitademen. De identiteit van het Seminarie is christelijk; zingevingsaspecten zijn nog steeds belangrijk. 

KRAKERS In 1696 werd er een schuilkerk opgericht, nadat de Reformatie het katholieke geloof in het openbaar had verboden. In 1725 kocht de kerk de grond aan voor de bouw van het Seminarie. De oorspronkelijke schuilkerk werd de kapel. Toen men in 1957 wegtrok, kwam het leeg te staan. Daarna woonden er krakers in het pand en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek nam enkele gebouwen in gebruik. Het ROB wilde het pand behouden en voor verder verval behoeden. De rijksdienst ging er tijdelijk uit om plaats te maken voor renovatie en een gedeelte nieuwbouw, om zich er daarna alsnog te kunnen huisvesten. De architect was Abel Cahen. Het ROB kwam echter niet meer terug. Momenteel wonen er twintig ouderen in het voormalige seminarie, in een eigen appartement en een aantal kamers hotelzorg.

LAATSTE FASE Alleen al de geschiedenis is voor de directrice een pluspunt om in dit monument te werken. ,,En dat geldt ook voor ons personeel, stagiaires, de vele vrijwilligers en, niet te vergeten, de stagiaires van het mbo. Een deel van onze bewoners heeft somatische klachten en een klein deel psychogeriatrisch. Verpleegkundigen zijn dag en nacht aanwezig. We willen iedereen optimale zorg en aandacht bieden in de laatste levensfase. Ook werken we samen met andere organisaties. Zo hebben we logeerkamers, voor als we iemand uit het ziekenhuis moeten opvangen die even nergens terecht kan of als een mantelzorger op adem wil komen en zijn geliefde hier wil laten logeren."

FOCUS Het woon- en zorginitiatief streeft naar interactie met de buurt. ,,Buurtgenoten koken eenmaal per maand hier in de keuken voor de bewoners en eten mee. Lunch en het diner in de kapel zijn belangrijke sociale ontmoetingsmomenten voor de meeste mensen die hier wonen. Cultuur is belangrijk. We houden openbare lezingen in het auditorium en er zijn regelmatig exposities en activiteiten. Iedere derde zondag van de maand is er in het Seminarie een muzikaal Theematinee, waar ook veel gasten naar komen luisteren."

Toen de deuren in 2014 opengingen, waren er twee appartementen bezet. Nu is er een wachtlijst. Annet Geijtenbeek: ,,We gaan  vanuit de pioniersfase naar de volgende fase. Focus is belangrijk. Net als het inspelen op de maatschappelijke behoefte. De uitdaging blijft om die kwaliteit van zorg te blijven geven die nodig is voor onze bewoners.''