Het Vergeten Kind opent Buiten Tovertuin in Amersfoort

AMERSFOORT Ambassadeur Babette van Veen en locoburgemeester Bertien Houwing hebben namens Stichting Het Vergeten Kind zaterdag een Buiten Tovertuin bij asielzoekerscentrum (AZC) Amersfoort geopend. De Tovertuin is een kindvriendelijke speelplek waar kinderen kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Een plek waar ze weer gewoon even kind kunnen zijn. De opening van de Tovertuin was onderdeel van de Week van het Vergeten Kind. In deze week (29 januari tot 4 februari) vraagt de stichting een week lang aandacht voor 33.000 kinderen in Nederland die om verschillende redenen in opvangcentra wonen.

AZC Amersfoort is een gezinslocatie. De gezinnen die hier gebruik maken van de opvang hebben kinderen onder de 18 jaar en zijn uitgeprocedeerd. In een gezinslocatie verblijven gezinnen met minderjarige kinderen die geen recht meer hebben op verstrekkingen conform de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva). Hun asielverzoek is afgewezen. Een uitspraak van de Hoge Raad verbiedt dat kinderen op straat worden gezet. Met gezinslocaties kan dit worden voorkomen. Er wordt van elk gezin verwacht dat ze vorm geven aan terugkeer naar land van herkomst. Dit is geen makkelijke opgave en brengt veel stress en onzekerheid met zich mee.

De kinderen gaan buiten de opvang naar school, maar verder verblijven zij veelal op het AZC. De kinderen raken geïsoleerd en kunnen hun energie niet kwijt. Zij komen niet aan hun beweging toe en hebben weinig ruimte om te ontspannen. Een speelrijke omgeving waarin kinderen actief kunnen spelen en bewegen, draagt bij aan de ontspanning van het kind en geeft hun de ruimte om tot rust te komen en gebeurtenissen te verwerken. Actief buitenspelen, rondrennen en ontspannen; daar heeft elk kind recht op.

WEEK VAN VERGETEN KIND De opening van de Buiten Tovertuin is onderdeel van de Week van het Vergeten Kind. De Week van Het Vergeten Kind is een initiatief van Stichting Het Vergeten Kind en loopt van 29 januari tot en met 4 februari 2015. Deze week staat in het teken van 'vergeten' kinderen in opvangcentra. Nederland telt ruim 33.000 kinderen in opvangcentra. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en opgroeien in sobere opvanglocaties met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Tijdens de Week van het Vergeten Kind worden er iedere dag activiteiten georganiseerd. Activiteiten zoals: manifestatie 'Vrolijkste Handtekeningenactie van Nederland', Talkshow 'Vergeten Kind Talks', openingen van Tovertuinen (verbeterde leef- en speelomgeving binnen of rondom een opvanglocatie), première Het Vergeten Kind Filmfestival, uitreiking 'Kind Centraal' Award en het Slotfeest. Meer informatie over de Week van Het Vergeten Kind via www.hetvergetenkind.nl.