• Het veilige Hooglandse dorpsgevoel dient intact te blijven aldus Jan Bijvank en Bert Veenstra.

    Bianca van der Linden-Snel

'In Hoogland komt iedereen nog voor elkaar op'

HOOGLAND Het is niet voor niets dat Hoogland rond de vijftig verenigingen heeft waar vele Hooglanders zich vrijwillig voor inzetten. Je vindt bijna nergens zoveel jongeren die als vrijwilliger actief zijn bij verenigingen, zoals de voetbalclub, het dorpsfeest of Jong Hoogland. Het veilige Hooglandse dorpsgevoel dient intact te blijven.

Bianca van der Linden-Snel

 

De vereniging Dorpsbelangen Hoogland, VDH, is opgericht in 1984 en was een vervolg op de Dorpsraad Hoogland, die ingesteld was na de annexatie van Hoogland bij Amersfoort. De vereniging heeft een viertal belangrijke pijlers die zijn samengebracht in vier commissies: Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Welzijn en Duurzaamheid.

 

SENIORENGIDS Jan Bijvank spreekt als vicevoorzitter van de vereniging : ,,De Commissie Welzijn heeft zich onder andere ingezet voor het behoud van Dorpshuis De Neng. Een mooi succes, want dit is nu het best draaiende dorpshuis van Amersfoort. Hier vinden vele dorpse activiteiten plaats van sjoelen tot dansavonden. Voor de senioren is er een speciaal activiteitenprogramma wat na te lezen is in de seniorengids dat op verschillende plekken in het dorp ligt. Of op www.hooglandswelzijn.nl"

 

COMMISSIES Bert Veenstra, actief als bestuurslid voor de Commissie Wegen en Verkeer en Ruimtelijke Ordening vervolgt:,,Bij de commissie Verkeer zijn wij actief bezig met de verkeersituaties in het dorp. Wij zijn in gesprek met de gemeente Amersfoort over de herinrichting van de Zevenhuizerstraat en het voorkomen van sluipverkeer. Bovendien blijven wij de tunnel onder de Bunschoterstraat onder de aandacht brengen. Bij ruimtelijke ordening gaat het om de bouwplannen in Hoogland. Momenteel zijn er twee herinrichtingslocaties, de oude bibliotheek en het oude Groene Kruis gebouw. Wij en met ons vele Hooglanders vinden hoogbouw in ons dorp niet gewenst. Wij blijven daarover met de gemeente en andere belanghebbenden in gesprek en houden de dorpsbelangen voor ogen."

 

DUURZAAMHEID ,,Op het gebied van duurzaamheid hebben wij een bemiddelingsrol als het gaat om het plaatsen  van zonnepanelen op private en publieke plekken. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan het doel van de gemeente Amersfoort om in 2030 een Co2 neutrale stad te zijn. Het plaatsen van de geplande windmolen op de Isselt is niet de goede weg. Wij zien het plaatsen van zonnepanelen als een effectievere manier in het kader van duurzaamheid" aldus Bijvank. 

De vereniging faciliteert de app 'Mijn Hoogland app' waarin alle activiteiten van het dorp terug te vinden zijn. De vereniging heeft veel interactie met hun leden en zoekt de verbinding met de lokale politiek, ondernemers of verenigingen in Hoogland. Daarnaast is de vereniging altijd op zoek naar nieuwe leden, al dan niet actief, die het dorp een warm hart toedragen.   

Meer op www.dorpsbelangenhoogland.nl.