• Zwembad Hoogland

    Zwembad Hoogland

Hooglanders op de bres voor zwembad en tunnel

AMERSFOORT De strijdbare Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) pleit voor het behoud van Zwembad Hoogland. Er zouden plannen zijn om het zwembad te slopen. Echter: bij een politiek café in Hoogland, in de aanloop naar de verkiezingen, zouden alle aanwezige politici zich uit hebben gesproken vóór renovatie en daarmee tégen afbraak. 

Jeroen de Valk 

De VDH spreekt zodoende van een 'verkiezingsbelofte' waar de politiek zich aan dient te houden. De vereniging schrijft: ,,Jaarlijks komen er maar liefst 110.000 bezoekers. Menig Hooglander heeft voor het eerst leren zwemmen in het bad aan de Sportlaan en in 2017 haalden maar liefst duizend kinderen er een diploma.''

Na het politiek café stuurde de vereniging een schrijven naar de politici om hen te herinneren aan de gedane toezeggingen. En: met het verzoek om die toezeggingen maar meteen op te nemen in het coalitieakkoord. 

AMERENA Het behoud van het bad zou bovendien leiden tot minder druk op Amerena. In de zwembaden van dit nieuwe mega-sportcomplex aan de Hogeweg staan zoveel lessen en clubs op het programma, dat vrij zwemmen er alleen op twee middagen in de weekends mogelijk is.

De Hooglanders pleiten in één moeite door ook voor een tunnel onder de Bunschoterstraat die fietsers in staat stelt rechtstreeks van de Coelhorsterweg naar de Van Boetzelaerlaan te rijden.

Deze tunnel zou belangrijk zijn voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Dit voorstel zou stroken met een toezegging die de politici al vier jaar terug hadden gedaan.  

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland schrijft: ,,Door een dergelijk tunneltje is het voor fietsers en wandelaars veiliger om de drukke Bunschoterstraat te passeren. Bovendien zal het autoverkeer minder vaak hoeven te stoppen, wat de doorstroming en het milieu te goede zal komen.''