Impasse verbouw en uitbreiding JvO

AMERSFOORT De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort maakt gebruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Zij wil inzage hebben van een rapport dat belastingadviseur PWC op verzoek van de gemeente heeft opgesteld rondom een BTW-besparingsmodel bij de financiering van de verbouw en uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO).

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, waar JvO onder ressorteert, wil meer gegevens van de gemeente hebben. Zij doet noodgedwongen een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om inzage te hebben in de rapportage van een onderzoek die PWC in opdracht van de gemeente had uitgevoerd. In de rapportage werd het BTW-besparingsmodel bij de financiering van de verbouw en uitbreiding van JvO aan het Thorbeckeplein nader onder de loep genomen. Groot was de verontwaardiging bij het bestuur toen bleek dat het College aangaf dat zij niet akkoord kon gaan met het door de Onderwijsgroep voorgestelde BTW-besparingsmodel. ,,Vanwege bestuurlijk-politiek redenen", reageert Ad Botterblom, bestuurssecretaris van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. „Het gaat om een financieel gat van 2,4 miljoen in een totale begroting van 13,2 miljoen, waarin de gemeente 7,8 miljoen financiert en de Onderwijsgroep 3 miljoen. Het besparingsmodel levert volgens onze accountant 1,7 miljoen op. Desondanks wordt dit model op last van PWC door de gemeente aan de kant geschoven. De gemeente heeft ons niet duidelijk kunnen maken waarom zij dit model niet verder met ons wil onderzoeken. Desondanks hebben we de nodige vragen. Want we zouden wel eens willen weten hoe de vraagstelling luidt die de gemeente aan PWC heeft meegegeven. En waarom zit er zo'n verschil in de adviezen die de gemeente krijgt en de informatie die wij hebben ontvangen van twee verschillende fiscalisten? Kijk, de gemeente en de Onderwijsgroep hebben nu ruim een jaar geleden afgesproken om samen te onderzoeken of verbouw en uitbreiding op de huidige locatie mogelijk kan worden gemaakt. Desondanks tikt de klok door en wordt de noodzaak naar verbouw en uitbreiding van JvO alsmaar groter, terwijl de gemeente nota bene de verantwoordelijke partij is voor adequate huisvesting."