Informatieavonden nieuwe riolering Vermeer- en Leusderkwartier

AMERSFOORT De riolering in de Woestijgerweg, Everard Meysterweg en de Daltonstraat is versleten en moet vervangen worden. De gemeente grijpt deze gelegenheid aan om de straten opnieuw in te richten. Op 21 en 23 april 2015 zijn er informatieavonden.

De huidige riolering wordt verwijderd en er komt een nieuw, gescheiden rioolstelsel. Dit houdt in dat er een apart riool komt voor vuilwater en voor regenwater. Gedurende de werkzaamheden wordt ook alle bestrating vernieuwd. Dit biedt de mogelijkheid om te kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen aan het straatbeeld.

De informatiebijeenkomst voor de Woestijgerweg vindt plaats op 21 april en voor de Everard Meysterweg en de Daltonstraat op 23 april 2015. Beide avonden worden gehouden van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Martuskerk, Copernicusstraat 18 in Amersfoort.

Tijdens de informatieavond licht de gemeente het komende ontwerpproces toe. De bewoners kunnen zich aanmelden voor een participatiegroep tijdens de informatiebijeenkomst, of door contact op te nemen met de projectleider. Samen met de gemeente gaat zij aan de slag gaan met het ontwerp. Een aantal uitgangspunten ligt vast. Als gevolg van het raadsbesluit in het project de Kersenbaan zal het verkeer in de Everard Meijsterweg, de Daltonstraat en de Woestijgerweg in twee richtingen blijven rijden. De snelheid op de Daltonstraat en Everard Meijsterweg blijft 50 km per uur. De snelheid op de Woestijgerweg blijft 30 km per uur.

Meer informatie over het project is te vinden op www.amersfoort.nl/vermeerleusder.

.