Ingezonden: westelijke ontsluiting goede beslissing

Waarom de aanleg van de Westelijke ontsluiting juist een goede beslissing is.

De laatste tijd zijn er een aantal negatieve artikelen verschenen in de regionale kranten en het AD, met name door de SGLA en de Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt (BBVB). Zij suggereren foutief dat de kosten voor de weg volledig betaald worden door de gemeente. Dit budget komt namelijk van de Provincie uit het project "Verder", een samenwerking tussen gemeenten, de provincie Utrecht en het Rijk. Als dit project niet doorgaat, zal het bedrag van zestig miljoen weer terug in de pot gaan van Verder. Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, is er geen geld meer én geen Westelijke Ontsluiting.

De BBVB wil het laatste deel van de besluitvorming omtrent de Variant 7b vertragen, met het doel de Westelijke Ontsluiting (WO) te elimineren. Middels een internetsite en hun zeer actieve deelname op twitter proberen zij hun eenzijdige standpunt aan de man te brengen door een onjuist beeld neer te zetten van de dagelijkse verkeersdrukte. Op deze internetsite worden meetrapporten en verkeersonderzoeken gepubliceerd die veel tegenstrijdigheden opleveren met betrekking tot de gevoerde argumentatie van de BBVB.

Op verzoek van de bewoners aan de Aletta Jacobslaan wordt deze weg zo ver mogelijk verplaatst op het terrein van defensie en verdiept met geluidschermen, stil asfalt en met de nodige groenvoorzieningen, alles volgens de laatste milieu- en geluidsnormen. Er komt een tunnel onder het spoor door, zodat het verkeer niet meer stil hoeft te staan. Het wordt een stuk veiliger voor o.a. schoolgaande kinderen, fietspaden worden breder en veiliger, het verkeer zal beter kunnen doorrijden en de buurt wordt meer één geheel.

Wij wonen bijna 18 jaar aan de DF laan en zagen het verkeer in de loop der jaren toenemen en steeds vaker stil staan door onder andere de spoorwegovergang. Dit stilstaan veroorzaakt veel fijnstof en geluidsoverlast. Wij en velen met ons, waren blij dat er serieus naar een alternatief gekeken werd. De belangenvereniging D. Fockemalaan en Beroemde Vrouwenbuurt (BVB) hebben zich enkele jaren geleden samengevoegd, met het doel het woon- en leefklimaat van de gehele buurt te bevorderen. Er volgden vele informatie bijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente en er werd participatiegroep samengesteld. Een ieder kon zijn mening en ideeën uitten waarna er werd gekozen voor Variant 7 b, de rondweg, zo ver mogelijk op het defensie terrein. Dit plan werd uiteindelijk aan de gemeente raad voorgelegd en goedgekeurd. Hierna keerde een groep bewoners uit de BVB zich tegen de DF en probeert nu alles uit de kast te halen om de WO tegen te werken.

Wat mij het meest heeft verbaasd, is dat een aantal deze mensen, die zelf niet eens aan een drukke weg wonen of aan de Aletta Jacobslaan, het hoogst van de toren blazen en alleen maar negatief zijn. Er zijn vele inspraak avonden geweest om kritiek te uiten en met elkaar in gesprek te gaan. Op dit moment is er al dusdanig veel geld geïnvesteerd in het uitwerken van de plannen, onderzoeken naar geluid en milieu en de aankoop van de grond van defensie. Het afblazen van de nieuwe plannen betekent dat dit geld voor niets is uitgegeven. Dat is pas verspilling van gemeenschapsgeld.

Bewoner Daam Fockemalaan,

Nancy van Zuiden.