• Prognose van de verkeersstromen na invoering van een autoluwe binnenstad.

    Gemeente Amersfoort

Inloopbijeenkomst over autoluwe binnenstad

AMERSFOORT In het Stadhuis wordt donderdag 18 april een inloopbijeenkomst over de autoluwe binnenstad gehouden. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen tussen 17.00 en 20.30 uur.

De gemeente streeft naar 'een gezonde en leefbare binnenstad waar het voor iedereen prettig verblijven is'. Om dit mogelijk te maken willen ze het niet-noodzakelijke (sluip)verkeer weren uit het centrum, onderzoeken ze hoe de stadsdistributie beter kan en gaan ze aan de slag voor fietsvoorzieningen. ,,We laten u tijdens de inloop zien hoe we de binnenstad autoluw gaan maken door kentekenregistratie. We weren straks het doorgaand verkeer in de binnenstad door deze alleen toegankelijk te maken voor binnenstadbewoners. Bewoners met een parkeervergunning of een privéparkeerplaats in de binnenstad krijgen een ontheffing. Ook ondernemers in de binnenstad krijgen een ontheffing."

Op de Weverssingel en op de Bloemendalsestraat komen camera's die kentekens registreren. Voor autobezitters die geen ontheffing hebben, is de binnenstad niet toegankelijk. Bezoekers, ook die voor de bewoners, kunnen terecht in de parkeergarages. Met een dagontheffing blijft de binnenstad toegankelijk voor bedrijven die ter plaatse hun werkzaamheden moeten uitvoeren, zoals verhuizers en aannemers.

Met de voorgestelde keuzes verdwijnt de mogelijkheid om als bezoeker binnen het autoluwe gebied te parkeren. De huidige betaald-parkeerplekken daar verdwijnen. Men kan van de omliggende parkeergarages gebruik maken. Het aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders blijft hetzelfde. Wel worden sommige plekken vrijgehouden voor het aanzien van de historische binnenstad.

Op www.amersfoort.nl/autoluwebinnenstad staat meer informatie, zoals diverse overzichten van het gebied, de voorgestelde regimes en een vraag- en antwoordlijst.